Ина Руменова Малчева, 56 СОУ „Проф. Константин Иречек”, гр. София
ръководител Руска Илиева