Димитър Николаев Дамбов, 8 СОУ „Арсени Костенцев", гр. Благоевград, ръководител Албена Дамбова