Виктор Силвиев Иванов, СОУ „Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище, ръководител Антоанета Миланова