Георги Миленов Божилов, НУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Тополовград
ръководител Людмила Вълкова