Валентин Дианов Тамакхяров, ЦУТНТ, гр. Русе, ръководител Благовеста Илчева