Димитър Диянов Георгиев, ЦУТНТ, гр. Русе, ръководител Благовеста Илчева