Лилия Константинова Касабова, ЦУТНТ, гр. Русе, ръководител Благовеста Илчева