Конкурси

Обяви за конкурси 2018

 

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА НОВОТО КОМПЮТЪРНО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС

 

ИНФОРМАЦИЯ – ТУК

Burgas

Информацията в сайта на Община Бургас – ТУК

………………………………..

Idea

Конкурс „IT Знайко Идея“

по инициатива на Образование и технологии, под егидата на Майкрософт, България

част от кампанията Upgrade Your World на Microsoft

Описание

Целта на конкурса е да се даде поле за изява на активна гражданска позиция и творческо мислене на ученици и учители от всички нива на образователната ни система с акцент гражданско образование и  подобряване на образователната среда в страната ни.

Конкурсът е част от световната социална програма на Майкрософт „Upgrade Your World“, в рамките на която хора и организации изразяват своята активна гражданска позиция.

„IT Знайко ИДЕЯ“ е конкурс за идеи за подобряване на света, в който живеем. Идеите могат да бъдат свързани с всички сфери на обществения живот. Инициативата е насочена към учители от всички образователни нива – от предучилищно до висше образование и ученици от 1 до 12 клас.

Участие

Участници могат да бъдат:

–        Учители – от детска градина до гимназиален етап.

–        Ученици – от 1 до 12 клас.

–        Преподаватели ВУЗ.

–        Участието може да индивидуално или екипно.

Регламент

–        Всеки участник представя своята идея в текстов формат и я придружава с онагледяване по творчески начин в дигитален формат – в обем един архивен файл до 20MB  (като презентация, Office Mix, видео-клип, фото-история, комикс, уеб-сайт и др.)

–        Текстовият формат на идеята се публикува в социалните мрежи Facebook и/или tweeter с #ПодобриСвояСвят (или #UpgradeYourWorldBG).

–        Текстовият файл, с описание на идеята и материалите за онагледяване се изпращат на адрес (адресът ще бъде уточнен допълнително).

–        Срок – 15.11.2015.

Награда

–        Три награди за първите три отличени идеи.

–        Публикуване в каталог „Подобри своя свят!“ на идеите, получили най-много харесвания и/или номинирани от национално жури.

–        Представяне на отличените идеи и техните автори на национално ниво.

–        Сертификат за участие, издаден от Майкрософт България.

Продукт от проекта IT Знайко Идея

Продукт от проекта „IT Знайко Идея“ е каталог „Подобри своя свят!“.

Каталогът ще бъде популяризиран на национално и международно ниво, представяйки информация за идеята и нейния/нейните автори.

Такса за участие

–        Не се заплаща такса за участие.

 

Да бъдем част от световната идея и да изразим своята гражданска позиция по важните за всеки от нас теми!