Office Mix

Какво е Office Mix?

Office Mix е безплатна добавка към Microsoft PowerPoint, чрез която се създават и споделят интерактивни лекции и учебни материали за Е-обучение. Позволява на преподавателите да създават и споделят богати, интерактивни уроци. Позволява включване на онлайн видео, анимации, хипервръзки и др.
Office Mix обогатява уроците и позволява:

  • запис на видео, въвеждане на текст и изображения;
  • разработване на тестове, лаборатории и интерактивно съдържание;
  • анализ за всеки слайд и всеки ученик. Учениците виждат резултатите си от теста веднага;
  • учене по всяко време и на всяко място;
  • споделяне и преглед от всяко устройство.

Това приложение позволява PowerPoint презентации лесно да се превърнат в онлайн уроци. Урокът може да се създаде, докато се работи по слайдовете като се добавя аудио, видео, снимки и др.
Системни изисквания

  • Windows 7 или по-висока версия
  • PowerPoint 2013 SP1
     

Инсталиране

Добавката MIX се изтегля свободно от сайта на Майкрософт: https://mix.office.com/

install_mix_site

 

Пример – Стъпка по стъпка

Как да създам Office Mix презентация?

Да разработим примерна презентация към конкурса IT Знайко ИДЕЯ

  1. Разработваме стандартна презентация с програмата PowerPoint. Структурираме съдържанието на слайдовете. Поставяме текст, графика, видео, звук – информация, с която да онагледим и представим основната идея на презентацията. 

 Prezentacia_pic2

2. Добавяме интерактивно съдържание

Office Mix позволява добавяне на разнообразни тестови задачи. Те могат да се използват при проучване на мнение по даден въпрос. Могат да бъдат тестове за проверка на знанията на ученици. Могат да бъдат средство за установяване на начална степен за формираност на дадени понятия. 

Тестовото изпитване или проучване е достъпно до потребителите, с които презентацията е споделена. Те отговарят на поставените въпроси. Учителят след това има възможност да провери какви са резултатите, като използва вградения апарат за анализ и статистика. 

Предложени са различни шаблони – тест с избор за истина или лъжа, тест с избор между няколко възможности и др. В момента на създаване на теста се определя кой или кои от отговорите са верни или неверни. 

Пример: Да добавим проучване по темата за здравословен начин на живот, като зададем въпрос към аудиторията "Колко пъти седмично спортуваш?"

 

3. Съхраняваме презентацията и качваме в Office Mix.

След като съхраним презентацията я публикуваме чрез качване в Office Mix. За целта трябва да имаме Майкрософт акаунт. След качване на презентацията, можем да направим преглед и да я споделим.

 

4. Споделяне на презентацията Микс.

Office Mix презентациите могат да се споделят чрез хипервръзка, чрез социалните мрежи или чрез вграждане на страницата на сайт.

Споделянето се определя от правата за достъп – от личен до публичен достъп. 

Споделянето на Mix презентация става от сайта https://mix.office.com. Влизаме с потребителско име и парола. Зареждаме нашите Микс презентации – My Mixes. Избираме Details до презентацията, която искаме да споделим. 

За да споделим през социалните мрежи или да вградим презентацията, трябва да разрешим нейното споделяне. 

 

 

5. Анализ на Микс презентацията

След споделяне на презентацията с аудиторията, авторът й има възможност да получи обратна информация колко потребители са я видели, кои от тях са я прегледали. Какви отговори са дадени на поставените въпроси и много друга полезна обратна информация. 

След влизане в https://mix.office.com можем да изберем Analytics. Prezentacia_pic3

Можем да получим информация за броя потребители прегледали всеки един от слайдовете. Можем да получим информация по потребители или по задачи. 

 

Описание на Office Mix

За подробна информация за работа с добавката Office Mix прегледайте следната помощна информация.

 

Допълнителни ресурси в мрежата

 

 

 

 

Prezentacia_pic4

Prezentacia_pic5

Prezentacia_pic6

Prezentacia_pic7

 

Prezentacia_pic9

Prezentacia_pic10