Ваканция

 

vac

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЯТО '2015 logo-znaiko

ГАЛЕРИЯlogo-znaiko

Целта на лагерите е да се съчетае усвояването на ключови дигитални умения с незабравими дни сред природата. Учениците са ангажирани през цялото време с богата програма, включваща игри, екипни и творчески задачи. С тях работи екип младежи. Учебните програми са разработени от водещи специалисти. Целта на обучението е да се формират базови умения и да се създадат условия за по-нататъшно развитие на ключови дигитални умения. Лагерите са насочени към ученици от 1. до 10. клас. За всяка възрастова група са разработени съответни курсове. 

От 2015 г. летните лагер-школи включват и езиков приключенски лагер. 

Групата е с ограничен брой деца 1. – 4. клас. Участниците са включени в групи според нивото на владеене на езика. Ще имат занимания, при които ще формират умения за водене на диалог и повишаване на езиковата компетентност;  работа с компютър – създаване на комикси, аватари и много други (на английски език); творческо ателие; формиране на умения за живот в планината.