IT Знайко Ваканция Лято 2018

IT Знайко ВАКАНЦИЯ  – ЛАГЕР ЛЯТО 2018

 

 

Лагер 1. RoboCamp  8.- 14. юли 2018 (6 нощувки) – Комплекс „Яев“, с. Соколица

Група 1: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Информационни технологии, моделиране, програмиране, електроника“ 

 

Цена 340 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират проекти. Работи се за развитие на презентационните умения.

В зависимост от групата участниците се занимават с програмиране, построяване на робот и неговото програмиране за определени дейности, но според възможностите си. Формират се умения за създаване на електронни схеми и устройства. Моделирането е съобразено с въведения учебен предмет компютърно моделиране.

 

Група 2: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Математика“ 

 

Цена 340 лв. (без транспорт).

Работната програма по математика включва типове задачи, които са необходими на учениците за успешно явяване на математически състезания по математика. Прилага се входна и изходна диагностика.

 

Група 3: Ученици 5. – 10. клас – Клуб „Информационни технологии“, „Роботика“, „Електроника“

 

Цена: 360 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират конкретни проекти. Работи се за развитие на презентационните умения. Подбрани са теми, които са в помощ на учениците, които се явяват на състезанията по информационни технологии. Формират се умения за създаване на електронни схеми и устройства.

С лагерниците работи екип доказани педагози в своята област и млад екип аниматори. 

В програмата са включени разнообразни скаутски дейности, творчески задачи, игри сред природата, плуване, танци и много други.

 

 

 

Лагер 2. 15.- 22. юли 2018 (7 нощувки) – Хотел „Сезони“, гр. Трявна

Група 1: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Информационни технологии, моделиране, програмиране“ 

 

Цена 300 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират проекти. Работи се за развитие на презентационните умения.

В зависимост от групата участниците се занимават с програмиране, построяване на LEGO робот и неговото програмиране за определени дейности, но според възможностите си. Моделирането е съобразено с въведения учебен предмет компютърно моделиране.

 

 

Група 4: Ученици 5. – 10. клас – Клуб „Информационни технологии“, „Роботика“

 

Цена: 330 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират конкретни проекти. Работи се за развитие на презентационните умения. Подбрани са теми, които са в помощ на учениците, които се явяват на състезанията по информационни технологии. 

С лагерниците работи екип доказани педагози в своята област и млад екип аниматори. 

В програмата са включени разнообразни скаутски дейности, творчески задачи, игри сред природата, плуване, танци и много други.

 

Лагер 3. 29. юли – 4. август 2018 (6 нощувки) – Рибарица, хотел Света Екатерина , Лагер-школа по информационни технологии, математика, английски език.

Група 1: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Информационни технологии, моделиране, програмиране“ 

 

Цена 300 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират проекти. Работи се за развитие на презентационните умения.

В зависимост от групата участниците се занимават с програмиране, построяване на LEGO робот и неговото програмиране за определени дейности, но според възможностите си. Моделирането е съобразено с въведения учебен предмет компютърно моделиране.

 

Група 2: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Математика“ 

 

Цена 300 лв. (без транспорт).

Работната програма по математика включва типове задачи, които са необходими на учениците за успешно явяване на математически състезания по математика. Прилага се входна и изходна диагностика.

 

Група 3: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Английски език и екология“

 

Цена 330 лв. (без транспорт).

Участниците ще са включени в групи според нивото на владеене на езика. Ще имат занимания, при които ще формират умения за водене на диалог и повишаване на езиковата компетентност;  работа с компютър – създаване на комикси, аватари и много други (на английски език); творческо ателие; формиране на умения за живот в планината.

 

Група 4: Ученици 5. – 6. клас – Клуб „Английски език и екология“

 

Цена 340 лв. (без транспорт).

Участниците ще са включени в групи според нивото на владеене на езика. Ще имат занимания, при които ще формират умения за водене на диалог и повишаване на езиковата компетентност;  работа с компютър – създаване на комикси, аватари и много други (на английски език); творческо ателие; формиране на умения за живот в планината.

 

Група 2: Ученици 5. – 10. клас – Клуб „Информационни технологии“, „Роботика“

 

Цена: 330 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират конкретни проекти. Работи се за развитие на презентационните умения. Подбрани са теми, които са в помощ на учениците, които се явяват на състезанията по информационни технологии. 

С лагерниците работи екип доказани педагози в своята област и млад екип аниматори. 

В програмата са включени разнообразни скаутски дейности, творчески задачи, игри сред природата, плуване, танци и много други.

Лагер 4. 5.- 12. август 2018 (7 нощувки) – Пампорово, хотел Финландия, Лагер-школа информационни технологии  и математика.

Група 1: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Информационни технологии, моделиране, програмиране“ 

 

Цена 310 лв. (без транспорт).

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират проекти. Работи се за развитие на презентационните умения.

В зависимост от групата участниците се занимават с програмиране, построяване на LEGO робот и неговото програмиране за определени дейности, но според възможностите си. Моделирането е съобразено с въведения учебен предмет компютърно моделиране.

 

Група 2: Ученици 1. – 4. клас – Клуб „Математика“ 

 

Цена 310 лв. (без транспорт).

Работната програма по математика включва типове задачи, които са необходими на учениците за успешно явяване на математически състезания по математика. Прилага се входна и изходна диагностика.

 

Група 3: Ученици 5. – 10. клас – Клуб „Информационни технологии“, „Роботика“

 

Цена: 340 лв. (без транспорт)

Групите се оформят на база уменията на лагерниците. Формират се определени дигитални умения, в резултат на което се реализират конкретни проекти. Работи се за развитие на презентационните умения. Подбрани са теми, които са в помощ на учениците, които се явяват на състезанията по информационни технологии.