Състезание

IT Знайко 

nachalo


header_2


Предстои провеждането на областния кръг на състезанието IT Знайко за всички възрастови групи и формати – 14 март 2015 г.

Проследете връзката, за да бъдете информирани относно теми, програми, пунктове за провеждане…

OBL_podgotovkaS


Организация

Състезанието се реализира в следните формати:

IT Знайко –  за ученици 1. – 4. клас – индивидуално участие

IT Знайко+ – за ученици 5. – 8. клас – индивидуално участие

IT Знайко TEAM – за ученици 5. – 8. клас – екипно участие

През учебната 2014/2015 година националното състезание IT Знайко ще се реализира в три кръга.

Първият кръг е дистанционен и не се заплаща такса. Обявява се тема за работа с широко поле за реализация. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по вариация на темата. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 10 места в първи кръг, получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Заплаща се такса участие.

Третият кръг е национален и се провежда в определен пункт по предварително обявен график и програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 30 места във втори кръг на състезанието за дадения клас. Първите 10 не заплащат такса за участие.

За участие в националния кръг е необходимо участникът да е класиран и да е направил регистрация.

Участие на екип. Участници в IT Знайко+ (ученици 5. – 8. клас) могат да участват като екип. Екипът може да се състои от 3 до 5 ученици от съответния клас. Участието на екипа преминава през същите кръгове, както индивидуалното участие.

Екипите, отличени във втори кръг, се класират за националния кръг. Заплаща се такса участие за екипа. Екипът задължително има ръководител (учител или родител). Екипите работят по същата тема, участват в отделно класиране.

ДИСТАНЦИОНЕН КРЪГ

1.-4. клас

5.-8. клас

ОБЛАСТЕН КРЪГ

1.-4. клас

5.-8. клас

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

1.-4. клас

5.-8. клас