IT Знайко KIDS

РЕГЛАМЕНТ 2021 г.

Участници

Участници в състезанието IT Знайко KIDS могат да бъдат деца от трета и четвърта група в детската градина.

Организация на състезанието

Кръгове

Състезанието IT Знайко KIDS през 2021 г. ще се проведе в два кръга. Първият кръг ще е дистанционен, а вторият – присъствен.

За всеки от кръговете, на децата се поставят тематични задачи. Децата работят самостоятелно по тях, насочвани от учител или родител, който изпраща проектите за участие по електронен път. Всички инструкции, регламент, срокове и помощни материали се публикуват на сайта www.itznayko.bg.

Първи кръг

Участието в първия кръг е свободно за всички деца. Не е нужна предварителна регистрация.

Участието в първи кръг няма такса!

За участието си в първи кръг участниците получават сертификати за участие в електронен формат!

За успешното си представяне в първи кръг класираните деца получават удостоверения в електронен формат!

Втори кръг

Провеждането на втория кръг на състезанието IT Знайко KIDS зависят от епидемичната обстановка в страната през пролетта.  

Условията за провеждане на Втория кръг ще бъдат уточнени през месец април 2021 г. в зависимост от епидемичната обстановка в страната!

Go to Top