Първи кръг – 2021 г.

УКАЗАНИЯ

Децата работят с програма MS Paint, като създават свой проект по една от предложените теми.

Файлът се именува с латински букви, като се включват имена на детето, град, група, напр. DonikaYaneva_Burgas3.bmp.

Важно!  Задължително е към работата на детето да се добави файл Визитка!!! Файлът Визитка се преименува с имената на детето, напр. Vizitka_ DonikaYaneva_Burgas3.docx (ИмеФамилия_ГрадГрупа)

Визитка – Първи кръг – ТУК

Рисунката на детето, заедно с файла Визитка се изпращат на електронен адрес dgklaz@dgklaz.net до 20.03.2021 г.

За тема на писмото се пише ПЪРВИ КРЪГ IT Знайко KIDS Доника Янева (име на детето).

ТЕМИ

Go to Top