Втори клас

 

Според регламента на състезанието, право на участие в Националния кръг имат участниците класирани в Група А и Група Б на Областния кръг. Класираните в група А не заплащат такса участие, а класираните в Група Б заплащат 10 лв. 

Участието на Национален кръг е след направена регистрация

 

КЛАСИРАНЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ

ВТОРИ КЛАС

 

 

ГРУПА А      
Мирела Ненова Милкова Варна ОУ "Цар Симеон |" 89
Йоана Филипова Николова Благоевград Пето СОУ "Георги Измирлиев" 89
Петър Жан Иванов Видин СОУ "Петко Рачов Славейков" 88
Кирил Делянов Петков Бургас ОУ „ СВ.  Климент Охридски” 87
Русана Георгиева Тончева Бургас ОУ „ СВ.  Климент Охридски” 87
Яна Ивайлова Атанасова Варна ОУ "Цар Симеон I" 87
Иван Михалов Георгиев Благоевград Осмо СОУ "Арсени Костенцев" 84
Антония Симеонова Димитрова Благоевград Осмо СОУ "Арсени Костенцев" 84
Мария Александрова Кирилова Русе ЦУТНТ 83
Гергана Стоянова Зайкова Панагюрище СОУ "Нешо Бончев" 83
ГРУПА Б      
Михаил Викторов Ковачки Бургас ОУ "Елин Пелин" 82
Владимир Веселинов Спасов Първомай СОУ "Проф. Д-р Асен Златаров" 82
Георги Танчев Пърлев Панагюрище СОУ "Нешо Бончев" 82
Николай Светлозаров Ташев Бургас ОУ "Васил Априлов" 82
София Стефанова Сивриева Варна ОУ "Цар Симеон I" 81
Михаела Николаева Тенева Бургас ОУ "Елин Пелин" 81
Николай Димитров Станков  Бургас ОУ "Елин Пелин" 81
Антония Тодорова Стоянова Бургас ОУ „ СВ.  Климент Охридски” 80
Станислав Красимиров Великов Варна ОУ "Цар Симеон I" 80
Йоана Методиева Тихова Варна ОУ "Цар Симеон I" 80
Стела Станимирова Куруджиева Панагюрище СОУ "Нешо Бончев" 80
Румен Асенов Кочев Пазарджик ОУ "Любен Каравелов"  80
Изабел Евгениева Крамарска Самоков ОУ "Св.св. Кирил и Методий" 80
Алдеан Ивайлов Мечков Бургас ОУ "СВ.  Климент Охридски” 79
Вероника Велиславова Найденова Варна ОУ "Цар Симеон I" 79
Жаклин Стоянова Йорданова  Бургас ОУ "Елин Пелин" 78
Моника Златкова Николова Айтос СОУ "Никола Вапцаров" 77
Жанет Христова Желева Айтос СОУ "Никола Вапцаров" 77
Марио Венциславов Владимиров Благоевград Осмо СОУ "Арсени Костенцев" 76
Теодора Георгиева Георгиева Благоевград Осмо СОУ "Арсени Костенцев" 76
Иван Петров Левичаров Панагюрище СОУ "Нешо Бончев" 76
Тихомир Емилов Кънчев  Левски ОУ "Максим Горки" 76

Резултатите на всички участници от втори клас на Областния кръг ще бъдат обявени през седмицата.