Трети клас

КЛАСИРАНЕ

ВТОРИ КРЪГ, 3 клас

Класираните са разпределени в две групи. 

Класираните в Група А получават право на участие в трети кръг, без да заплащат такса правоучатие, но след направена регистрация

На всички пожелаваме успех в третия – областен кръг!

Група А

Поля Василева Какалова Благоевград Пето СОУ "Георги Измирлиев"
Анелия Пенчева Димитрова Бургас ОУ"Найден Геров"
Петя Константинова Петрова Варна ОУ "Цар Симеон І"
Христина Анатолиева Андонова Варна ОУ "Цар Симеон І"
Кирил Иванов Пашалиев Гоце Делчев Първо ОУ "Св. Св Кирил и Методий"
Елина Боянова Батинкова Първомай СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"
Йоана Здравкова Грозева Първомай ОУ "Георги Караславов"
Фатиме Хусеин Хайрола с.Смолево ОУ "Гоце Делчев"
Катрина Кристофър Торп София 107 ОУ "Хан Крум"
Виолета Валентинова Димитрова Сливен Детски комплекс 
Веселина Ивелинова Няголова Русе ЦУТНТ

Група Б

Радина Иванова Икономова Благоевград Пето СОУ "Георги Измирлиев"
Никол Пламенова Маринова Ботевград ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ния Тодорова Караянова Бургас ОУ"Найден Геров"
Калоян Панайотов Панайотов  Варна СОУ "Гео Милев"
Виктор Димитров Ангелов  Габрово ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 
Преслав Тихомиров Атанасов  Габрово ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 
Диян Михайлов Димитровград СОУ "Любен Каравелов"
Ралица Руменова Асенова Левски СОУ "Крум Попов"
Георги Людмилов Киров Пазарджик ОУ "Любен Каравелов"
Василена Яворова Илчева Русе ЦУТНТ
Елина Люсиенова Папазян Русе ЦУТНТ
Рукие Реджеп Сюлейман с.Смолево ОУ"Гоце Делчев"
Елица Ивова Иванова с.Сталийска махала ОУ "Климент Охридски"
Беатрис Цветанова Емилова с.Сталийска махала ОУ "Климент Охридски"
Флорианна Цветанова Цокова София Деведесет и шесто СОУ"Лев Николаевич Толстой"
Валерия Георгиева Панайотова Тополовград НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Ангел Стамов Стамов Тополовград НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Красимир Тодоров Лозев  Тополовград НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Марин Желязков Гаврилов Царево СОУ"Н.Вапцаров"

 

За да участваш в състезанието, трябва да разработиш свой проект, който е под формата на компютърна рисунка, съчинение или презентация по темата. Избери как да разработиш темата, начинът, по който да я представиш и изпрати своята работа в срок. 

Изисквания

За рисунката:

· Рисунката да отговаря на поставената тема.

· Да е създадена с програмата Paint.

· В рисунката да се отличават поне три предмета или герои.

· За създаване на отделните обекти се допуска използване на инструменти за оцветяване, за чертане на геометрични фигури, за изтриване, за копиране и вмъкване на елементи, за създаване на собствен цвят и др.

Изисквания

За съчинението:

· Съчинението да отговаря на поставената тема.

· Да е оформено като файл, създаден с програмата Word.

· В съчинението да има вмъкнати графични обекти – снимки или собствена рисунка.

Изисквания

За Презентацията:

· Презентацията да отговаря на поставената тема.

· Да е оформено като файл, създаден с програмата Power Point.

· В презентацията да има вмъкнати графични обекти – снимки или собствена рисунка.

За участие във ВТОРИ КРЪГ на състезанието IT Знайко, е необходимо да се изпратят материали по поставената тема на адрес dgklaz@dgklaz.net.

Краен срок за изпращане на готовите работи –

25 януари 2013 г.