2013-2014

Състезание по информационни технологии за ученици 1. – 4. клас

2013 – 2014 г.

Участието в първи и втори кръг на състезанието по информационни технологии за ученици от 1. до 4. клас преминава през следните стъпки:

1.       Регистрация на учител/ръководител/родител в системата на IT Знайко. ТУК

2.       Регистриране на ученик/ученици от учител/ръководител/родител и подаване на материал за участие в състезание.

·         За материали, които са по-големи от 10 MB, използвайте SkyDrive, Dropbox, DOX или друго приложение за съхранение на файлове и копирайте адреса в съответното поле на регистрационната бланка на ученика.

·         При регистрация на ученик, се подава материалът му за участие.

·         Файлът се именува по следния начин: IvanPetrov_Burgas3 (име и фамилия на детето, град, клас). Ако има повече от един файл, се създава папка и всички файлове се поставят в нея. Папката се архивира и се изпраща архивът.

·         Получени материали на адрес dgklaz@dgklaz.net без регистрация на участника в сайта, НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

·         При проблеми, моля пишете на адрес dgklaz@dgklaz.net

След регистрацията на учител/ръководител/родител, регистрираният може да влиза в своя акаунт и да преглежда учениците и материалите, които е подал за участие в състезанието.

––

Регламент

През учебната 2013 – 2014 г. състезанието IT Знайко е с нов регламент.

Първите два кръга са дистанционни и без такса. Обявяват се теми по две направления. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по избрана тема за първия или втория кръг.

За класиране в първи кръг ще участват материалите, получени преди крайния срок на първи кръг по теми от двете направления.

За класиране във втори кръг ще участват материалите, получени преди крайния срок на втори кръг по теми от двете направления.

Ученици, които са участвали в първи кръг, но не са класирани за областен кръг, имат право да подадат материал и във втори кръг, но по нова тема.

Класираните на първите 10 места в първи и втори кръг, получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Срокове

кръг

Срок за подаване на материалите

Обявяване на резултатите

Първи кръг

01.12.2013

23.12.2013

Втори кръг

03.02.2014

13.02.2014

 

Теми

Първо направление: IT Знайко МЕЧТАТЕЛ/ПИСАТЕЛ/МИСЛИТЕЛ.

Примерни теми: Моят най-добър приятел, Палавото коте, Вълшебна нощ, Училище любимо, Обичам книгите, Моите родители, Какви ще бъдем като големи?, Как хората да бъдат добри?, Като порасна …

Второ направление: IT Знайко ИЗСЛЕДОВАТЕЛ. Примерни теми: Баба ми разказа…, Планетите, Рибите, В лабораторията   

Използвани програми:

 

Участниците от 1. и 2. клас работят с програма Paint. Те създават рисунки. Файлът е именуван по следния начин: IvanPetrov_Burgas2.bmp (име и фамилия на детето, град, клас).

Учениците от 3. и 4. клас могат да създадат рисунка, текстов файл, презентация или видео файл с програмите Paint, Word, PowerPoint, Movie Maker, Photo Story, Momento Express. Файлът се именува по следния начин: IvanPetrov_Burgas3 (име и фамилия на детето, град, клас). Ако има повече от един файл, се създава папка и всички файлове се поставят в нея. Папката се архивира и се изпраща архивът.

Критерии за оценка

 

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200

 

Материали, получени след крайния срок на първи кръг, автоматично се пренасочват за участие във втори кръг.

Очаквайте скоро информация за новата система за регистрация на участниците и за подаване на материалите.

Екипът на IT Знайко