2014-2015

IT Знайко 

2014/2015

 

Дистанционен кръг

Областен кръг

Национален кръг

Организация

През учебната 2014/2015 година националното състезание IT Знайко ще се реализира в три кръга.

Първият кръг е дистанционен и не се заплаща такса. Обявява се тема за работа с широко поле за реализация. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по вариация на темата. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 10 места в първи кръг, получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Заплаща се такса участие.

Третият кръг е национален и се провежда в определен пункт по предварително обявен график и програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 30 места във втори кръг на състезанието за дадения клас. Първите 10 не заплащат такса за участие.

За участие в националния кръг е необходимо участникът да е класиран и да е направил регистрация.

Срокове

Първи кръг

дейност

срок

обявяване

25.11.2014

краен срок за подаване на материали

11.01.2015

класиране

29.01.2015

 
Тема: Весел карнавал (1. – 4. клас)

По темата учениците могат да изберат да нарисуват маски, провеждане на тематичен карнавал, да разкажат за провеждането на конкретен карнавал, български традиционни карнавали – маски и костюми и др.

Учениците от 1. и 2. клас изпращат рисунки, създадени с програма MS Paint.

Учениците от 3. и 4. клас работят с програми според характера на продукта, който искат да създадат. Допустими са програмите от офис-пакета на Майкрософт, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint.

Критерии за оценка:

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200