ПЪРВИ КРЪГ 2014

Класиране ПЪРВИ КРЪГ

Участниците от първия кръг, класирани в Група А за всеки от класовете, получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали ученици, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. Класираните участници в Група Б получават грамота за отлични резултати. 

Всички учениците, които искат да участват в областния кръг на състезанието се регистрират, независимо дали плащат или не такса за правоучастие. На база направените регистрации се формират училищата-пунктове и се определя график за провеждане на състезанието в състезателния ден. Графикът се публикува на сайта на състезанието. 

 

1. КЛАС

ГРУПА А

Промяна в класирането на Група А

 

Елеонора Симеонова Младенова 1 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 1000
Лиляна Деянова Личева 1 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 1000
Анна – Мария Атанасова Атанасова 1 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 940
Деница Живкова Михайлова 1 СОУ"Никола Вапцаров" Царево 940
Галена Руменова Койнова 1 Частно средно общообразователно училище "Нов век" Кирилово 935
Андрю Ивайлов  Петков 1 Осмо СОУ" Арсени Костенцев" Благоевград 935
Васко Тенчев Атанасов 1 ОУ "Георги Караславов" Първомай 935
Георги Иванов Гьоков 1 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 930
Бойко Темелков Крекманов 1 Пето СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 900
Райна Ивайлова Енчева 1 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 880

ГРУПА Б

Кристина Боянова Томова 1 Частно средно общообразователно училище "Нов век" Кирилово 855
Едже Мехмедова Кадирова 1 Основно училище "Васил Левски" Разград 850
Михаела Светлозарова Славова 1 Частно средно общообразователно училище "Нов век" Кирилово 835
Розалина Зорницова Златева 1 СОУ"Йордан Йовков" Русе 835
Лена Иванова Колева 1 Частно средно общообразователно училище "Нов век" Кирилово 825
Анна-Мария Петрова Стефанова 1 Средно общообразователно училище "Проф д-р Асен Златаров" Първомай 810
Мария Кирилова Атанасова 1 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 800
Никол Тодорова Стефанова 1 Средно общообразователно училище "Проф д-р Асен Златаров" Първомай 785
Константин Красимиров Добрев 1 Основно училище "Найден Геров" Бургас 770
Ива Красимирова  Стефанова 1 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 760
Божидар Яворов Янчев 1 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 760
Милен Петров Методиев 1 Пето СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 745
Мерве Веледова Бейтулова 1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Разград 740
Симона Здравкова Гръчка 1 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 730
Симона  Станиславова Стоянова 1 Основно училище "Васил Левски" Разград 730
Берин Атила Ариф 1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Разград 720
Зорница Веселинова Джингова 1 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 710
Дария Николаева Калпазанова 1 ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" Габрово 700
Илияна Янева Илиева 1 СОУ"Никола Вапцаров" Царево 680
Костадин Янков Петров 1 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 660
Християн  Гришев Христозов 1 56 СОУ "Професор Константин Иречек" София 620

 

Работите на клираните участници от 1. клас в група А – ТУК

Работите на клираните участници от 1. клас в група Б – ТУК

 

2. КЛАС

ГРУПА А

 

Георги Миленов Божилов 2 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 1000
Виктория Илиева Бикова 2 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 990
Анна-Мария Ангелова Янкова 2 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 990
Велизар Райчев Райчев 2 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 980
Дея Красимирова Евтимова 2 Основно училище "Братя Миладинови" Бургас 960
Юлияна Иванова Сарафова 2 Основно училище "Братя Миладинови" Бургас 930
Виктория Валентинова Чорбоджийска 2 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 910
Самир Касим Касим 2 ОУ "Христо Смирненски" град Хасково Бургас 900
Ванеса Ангелова Калинкова 2 Основно училище "Братя Миладинови" Бургас 900
Георги Виталиев Потоцкий 2 СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище 840
             
*Марк Михов Михов 2 СОУ "Васил Левски" гр. Стара Загора 840

 

*Марк Михов получава специална грамота за усвоени уменя в областта на ИТ, но не е класиран, тъй като работата, с която участва, не е според регламента на състезанието за 2. клас .  

ГРУПА Б

Валентина  Димитрова Стайкова 2 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 760
Ива Николаева Стоева 2 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 740
Деяна Върбанова Върбанова 2 Средно общообразователно училище "Иван Вазов"  Плевен 740
Реглена Ивалинова Георгиева 2 Първо основно училище "Христо Смирненски" Провадия 740
Петър Аспарухов Трифонов 2 Пето СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 730
Борислав Иванов Мирчев 2 СОУ "Гео Милев" Варна 720
Любомир Тенков Иванов 2 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 720
Никол  Ивайлова Николаева 2 1ОУ"Христо Смирненски" Провадия 710
Каталина Младенова Димитрова 2 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 710
Калина Цветелинова Стоянова 2 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 710
Димитър Тодоров Велчев 2 Пето СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 700
Ана Мария  Борисова Апостолова 2 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 700
Кристина Благовестова Марковска 2 56 СОУ "Професор Константин Иречек" София 700
Александър Николаев Миленков 2 56 СОУ "Професор Константин Иречек" София 690
Иванеса Валентинова Николова 2 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 690
Кристияна Любомирова Владова 2 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 680
Пламен Йорданов Василев 2 СОУ "Гео Милев" Варна 680
Стоян Пенков Зланков 2 Детска компютърна школа Казанлък 680
Александър  Живков Андонов 2 1ОУ"Христо Смирненски" Провадия 660

 

Работите на клираните участници от 2. клас в група А – ТУК

Работите на клираните участници от 2. клас в група Б – ТУК

 

3. КЛАС

ГРУПА А

Александър Недялков Алексиев 3 Частна занималня "Вълшебен свят" Габрово 970
Лилия Константинова Касабова 3 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 960
Виктория Станкова Димова 3 НБУ "Михаил Лъкатник" Бургас 930
Асен Никифоров Асенов 3 СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище 930
Юсуф Мустафа Юсуф 3 ОУ"Гоце Делчев" Смолево 930
Мария Георгиева Каменска 3 ОУ "Антон Страшимиров" Бургас 900
Салихе Али  Бодева 3 ОУ"Гоце Делчев" Смолево 900
Валентин Дианов Тамахкяров 3 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 900
Димитър Диянов Георгиев 3 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 895
Йоана Стефанова Христова 3 5-то СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 895

ГРУПА Б

Никол Георгиева Георгиева 3 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 890
Кристияна Христова Търпенова 3 СОУ "Иван Вазов" Плевен 890
Славея Андреева 3   Силистра 880
Виктория Каренинна Ованнисян 3 СОУ "Иван Вазов" Плевен 880
Симона Симеонова Младенова 3 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 770
Никол Атанасова Карагьозова 3 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 770
Богиня   Дахминова 3 СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище 760
Стефан Николаев Николов 3 СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище 760
Йоана Емилиан Данчева 1 СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище 760
Стоян Стоянов Иванов 3 ОУ "Антон Страшимиров" Бургас 750
Салихе Али Ходжа 3 ОУ"Гоце Делчев" Смолево 750
Виктория Ивайлова Тодорова 3 СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище 750
Тихомир Николаев Нинов 3 СОУ "Иван Вазов" Плевен 750
Катерина Красимирова Борисова 3 СОУ "Иван Вазов" Плевен 750
Тони Пламенова Ставрева 3 ОУ "Антон Страшимиров" Бургас 740
Стела Захариева Миладинова 3 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 730
Михаела Петрова Петрова 3 5-то СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 720
Мария Миленова Ботева 3 Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" гр. Стара Загора 700
Ивона Мартинова Маркова 3 Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе Русе 690
Кристина  Пламенова Пацова 3 Осмо СОУ" Арсени Костенцев" Благоевград 680
Симеон Марио Йорданов 3 56 СОУ "Професор Константин Иречек" София 670
Маргарита Младенова  Георгиева 3 Първо основно училище "Христо Смирненски" Провадия 660
Георги Генов Атанасов 3 ОУ "Отец Паисий" Силистра 600

 

Работите на клираните участници от 3. клас в група А – ТУК

Работите на клираните участници от 3. клас в група Б – ТУК

 

4. КЛАС

ГРУПА А

Йоана Филипова Николова 4 Обединен детски комплекс Благоевград 890
Тереза Стоянова Стоянова 4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Разград 880
Ахмед Мехмед Орхан 4 ОУ"Гоце Делчев" Смолево 880
Димитър Йорданов Николов 4 ОУ Св Климент Охридски Бургас 870
Стела Станимирова Куруджиева 4 СОУ "Нешо Бончев" Панагюрище 820
Гергана Стоянова Зайкова 4 СОУ "Нешо Бончев" Панагюрище 800
Моника Валентинова Велчева 4 ОУ "Алеко Константинов" Димитровград 780
Мария Петрова Гудева 4 Първо ОУ "Св Св Кирил и Методий" Гоце Делчев 760
Русана Георгиева Тончева 4 ОУ Св Климент Охридски Бургас 750
Ивайла Живкова Трендафилова 4 СОУ "Гео Милев" Варна 750

ГРУПА Б

Мартин Валентинов Петров 4 ОУ "Алеко Константинов" Димитровград 700
Тончо Борисов Михайлов 4 ОУ "Иван Вазов" Харманли 680
Виолета Георгиева Попова 4 Първо ОУ "Св Св Кирил и Методий" Гоце Делчев 670
Стояна Бориславова Радева 4 СОУ "Гео Милев" Варна 650
Петър Златков Стайков 4 ОУ Св Климент Охридски Бургас 640
Селин Хасан Хълми 4 Основно училище "Васил Левски" Разград 640
Дарина Томова Бреньовска 4 Пето СОУ "Георги Измирлиев" Благоевград 630
Елеонора Миленова Милева 4 ОУ "Цар Симеон 1" Варна 630
Мария Людмилова Тодорова 4 Основно училище "Иван Вазов" Видин 600
Моника Василева Василева 4 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 600
Сара  Антонян Армени 4 СОУ "Димитър Благоев" Провадия 590
Виктория  Нелкова Никорова 4 СОУ "Димитър Благоев" Провадия 590
Генади Младенов Колев 4 ОУ "Алеко Константинов" Димитровград 570
Елеонора Георгиева Димитрова 4 ОУ "Иван Вазов" Харманли 560
Николета Ивайлова Тодорова 4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Разград 550
Стоян Райчев Райчев 4 НУ "Св Св Кирил и Методий" Тополовград 540
Илиян Димитров Илиев 4 ОУ Св Климент Охридски Бургас 540
Явор Красимиров Тоджаров 4 ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" Русе 530
Карла Красимирова Асенова 4 Второ основно училище "Христо Смирненски" Берковица 530
Антония  Симеонова Димитрова 4 Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 530
Нелина Свиленова Колева 4 Частно средно общообразователно училище "Нов век" Кирилово 520

 

Работите на клираните участници от 4. клас в група А – ТУК

Работите на клираните участници от 4. клас в група Б – ТУК

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  IT Знайко 1-4 клас

Срокове

Първи кръг

дейност

срок

обявяване

25.11.2014

краен срок за подаване на материали

11.01.2015

класиране

29.01.2015

 
Тема: Весел карнавал (1. – 4. клас)

По темата учениците могат да изберат да нарисуват маски, провеждане на тематичен карнавал, да разкажат за провеждането на конкретен карнавал, български традиционни карнавали – маски и костюми и др.

Учениците от 1. и 2. клас изпращат рисунки, създадени с програма MS Paint.

Учениците от 3. и 4. клас работят с програми според характера на продукта, който искат да създадат. Допустими са програмите от офис-пакета на Майкрософт, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint.

Критерии за оценка:

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200