2015-2016

nachalo

IT Знайко

Национално състезание по информационни технологии за ученици 1. – 8. клас

2015/2016

Направления

–          IT Знайко (ученици 1.-4. клас)

–          IT Знайко + (ученици 5.-8. клас)

–          IT Знайко ПРОГРАМИСТ (ученици 3.-8. клас)

–          IT Знайко УЕБ (ученици 7.-8. клас)

Организация

IT Знайко и IT Знайко +

През учебната 2015/2016 година националното състезание IT Знайко и IT Знайко + ще се реализира в три кръга.

Първият кръг е дистанционен и не се заплаща такса. Обявява се тема за работа с широко поле за реализация. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по вариация на темата. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 10 места в първи кръг получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Заплаща се такса участие.

Третият кръг е национален и се провежда в определен пункт по предварително обявен график и програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 30 места във втори кръг на състезанието за дадения клас. Първите 10 не заплащат такса за участие.

За участие в националния кръг е необходимо участникът да е класиран и да е направил регистрация.

IT Знайко ПРОГРАМИСТ и IT Знайко Уеб

За учебната 2015/2016 г. се разкриват две нови направления към състезанието – IT Знайко ПРОГРАМИСТ и IT Знайко Уеб. Участието ще премине в три кръга:

Първи кръг: Дистанционен. Без такса участие. След направена регистрация и попълнена документация, всеки проект ще бъде изпращан за оценяване. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 3 места в първи кръг получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Втори кръг: Областен. Този кръг е регионален. Заплаща се такса участие. Указания за провеждането му ще бъдат публикувани непосредствено преди кръга.

Трети кръг: Национален. За участие в националния кръг ще бъдат поканени най-добрите проекти. От такса-участие ще бъдат освободени класираните на първите три места. Останалите участници заплащат такса-участие – 10 лв. (индивидуално участие), 20 лв. (екипно участие) и съответните разходи за настаняване.

IT Знайко Програмист

Състезатели в категория IT Знайко Програмист могат да бъдат ученици от 3 до 8 клас.

За участие в тази категория на IT Знайко, учениците трябва да разработят състезателен проект чрез визуално програмиране (като използват Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и др.)

Изпратените проекти трябва да са съобразени с една от поставените в конкурсната сесия теми. За създаване на проекта може да се използва език за програмиране по желание.

Състезателят трябва да изпрати:

1.       Файл със завършения проект.

2.       Описание – в свободен текст под формата на текстов документ да се изпрати следната информация:

·       Каква е използваната технология;

·       Откъде и как се инсталира работната среда;

·       Идеята, стояща в основата на проекта и начинът на нейната реализация.

IT Знайко Уеб

Състезатели в категория IT Знайко Уеб могат да бъдат ученици от 7 и 8 клас.

За участие в тази категория на IT Знайко, учениците трябва да разработят свой сайт.

Изпратените проекти трябва да са съобразени с една от поставените в конкурсната сесия теми. За създаване на проекта трябва да се използва уеб-базирана технология за разработване на уеб-сайт.

Състезателят трябва да изпрати:

1.       Връзка към създадения сайт. Сайтът трябва да е видим в Интернет.

2.       Описание – в свободен текст под формата на текстов документ да се изпрати следната информация:

·       Каква е използваната технология;

·       Идеята, стояща в основата на проекта и начинът на нейната реализация.

·       Техническата сложност на задачата от гледната точка на състезателя – проблемите, с които се е сблъскал и начина, по който ги е разрешил.

 

Участие

Учениците от 1. до 4. клас участват в състезанието индивидуално.

Ученици от 5. до 8. клас  имат възможност да участват в две форми – индивидуална и екипна.

Участие на екип. Участници в IT Знайко+ (ученици 5. – 8. клас) могат да участват като екип. Екипът може да се състои от 2 до 5 ученици от съответния клас. Участието на екипа преминава през същите кръгове, както индивидуалното участие.

Екипите, отличени в областния кръг, се класират за националния кръг. Заплаща се такса участие за екипа. Екипът задължително има ръководител (учител или родител). Екипите работят по същата тема, участват в отделно класиране.

Регистрация за първи кръг

Участието в първи кръг на състезанието по информационни технологии IT Знайко преминава през следните стъпки:

1.       Регистрация на учител/ръководител/родител в системата на IT Знайко. ТУК

2.       Регистриране на ученик/ученици/екип от учител/ръководител/родител и подаване на материал за участие в състезание.

·       За материали, които са по-големи от 10 MB, използвайте SkyDrive, Dropbox, DOX или друго приложение за съхранение на файлове и копирайте адреса в съответното поле на регистрационната бланка на ученика.

·       При регистрация на ученик/екип, се подава материалът му за участие!!!

·       Файлът се именува по следния начин: IvanPetrov_Burgas8 (име и фамилия на детето, град, клас). Ако има повече от един файл, се създава папка и всички файлове се поставят в нея. Папката се архивира и се изпраща архивът. 

·       Участие на екип – създава папка, в която се поставят изработените файлове. Добавя се текстов файл, който съдържа информация за членовете на екипа – имена, класове, училище, град. Именуване на файл (папка) за екип: ekip_IvanStoyanLora_Burgas5 (думата екип, личните имена на децата, записани без интервал, град, клас), архивира се папката и се изпраща.

·       Получени материали на адрес dgklaz@dgklaz.net НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

·       При проблеми, моля пишете на адрес dgklaz@dgklaz.net

След регистрацията на учител/ръководител/родител, регистрираният може да влиза в своя акаунт и да преглежда учениците и материалите, които е подал за участие в състезанието. 

Учител/ръководител/родител, който вече е направил регистрация в системата в предходна година, не прави нова регистрация, а използва вече съществуващата!

Важно!!! В полето Бележки запишете направлението, в което участвате (напр. IT Знайко УЕБ)!

Срокове

Първи кръг

дейност

срок

обявяване

10.12.2015

краен срок за подаване на материали

24.01.2016

класиране

14.02.2016

 

Теми

 

Случка

Едно извънземно ми разказа..

Баба ми разказа…

Воден свят

Светът около мен

Можем ли да направим нашият свят по-добър

Моето поколение – за по-добър свят

Защо ще остана в България!

Обичам моето училище, защото …

Обичам моят град, защото …

Деца на пътя

Великите открития, променили света

За това се знае малко

Малките държави

 

Малко познати места по света

 

Странни птици и животни

 

Необичайни традиции и обичаи

 

Учениците от 1. и 2. клас изпращат рисунки, създадени с програма MS Paint.

Учениците от 3. и 4. клас работят с програми според характера на продукта, който искат да създадат. Допустими са програмите от офис-пакета на Майкрософт, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint.

Учениците 5. – 8. клас могат да изберат програмите, чрез които да реализират своя проект – Microsoft Office, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape Momento Express, Tux Paint.

 

Критерии за оценка:

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200

 

Критерии за оценка:

5. – 8. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Структура на крайния продукт

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200

 

Желаем успех!