2017-2018

IT Знайко

Национално състезание по информационни технологии за ученици 1. – 8. клас

2017/2018

Направления

–              IT Знайко (ученици 1.-4. клас)

–              IT Знайко + (ученици 5.-8. клас)

–              IT Знайко ПРОГРАМИСТ (ученици 3.-8. клас)

–              IT Знайко УЕБ (ученици 7.-8. клас)

Организация

IT Знайко и IT Знайко +

През учебната 2016/2017 година националното състезание IT Знайко и IT Знайко ще се реализира в три кръга.

Първият кръг е дистанционен и не се заплаща такса. Обявява се тема за работа с широко поле за реализация. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по вариация на темата. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 10 места в първи кръг получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Заплаща се такса участие.

Третият кръг е национален и се провежда в определен пункт по предварително обявен график и програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 30 места във втори кръг на състезанието за дадения клас. Първите 10 не заплащат такса за участие.

За участие в националния кръг е необходимо участникът да е класиран и да е направил регистрация.

IT Знайко ПРОГРАМИСТ и IT Знайко Уеб

Участието ще премине в три кръга:

Първи кръг: Дистанционен. Без такса участие. След направена регистрация и попълнена документация, всеки проект ще бъде изпращан за оценяване. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 3 места в първи кръг получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Втори кръг: Областен. Този кръг е регионален. Заплаща се такса участие. Указания за провеждането му ще бъдат публикувани непосредствено преди кръга.

Трети кръг: Национален. За участие в националния кръг ще бъдат поканени най-добрите проекти. От такса-участие ще бъдат освободени класираните на първите три места. Останалите участници заплащат такса-участие и съответните разходи за настаняване.

IT Знайко Програмист

Състезатели в категория IT Знайко Програмист могат да бъдат ученици от 3 до 8 клас.

За участие в тази категория на IT Знайко, учениците трябва да разработят състезателен проект чрез визуално програмиране (като използват Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и др.)

Изпратените проекти трябва да са съобразени с една от поставените в конкурсната сесия теми. За създаване на проекта може да се използва език за програмиране по желание.

Състезателят трябва да изпрати:

1.       Файл със завършения проект.

2.       Описание – в свободен текст под формата на текстов документ да се изпрати следната информация:

·       Каква е използваната технология;

·       Откъде и как се инсталира работната среда;

·       Идеята, стояща в основата на проекта и начинът на нейната реализация.

IT Знайко Уеб

Състезатели в категория IT Знайко Уеб могат да бъдат ученици от 7 и 8 клас.

За участие в тази категория на IT Знайко, учениците трябва да разработят свой сайт.

Изпратените проекти трябва да са съобразени с една от поставените в конкурсната сесия теми. За създаване на проекта трябва да се използва уеб-базирана технология за разработване на уеб-сайт.

Състезателят трябва да изпрати:

1.       Връзка към създадения сайт. Сайтът трябва да е видим в Интернет.

2.       Описание – в свободен текст под формата на текстов документ да се изпрати следната информация:

·       Каква е използваната технология;

·       Идеята, стояща в основата на проекта и начинът на нейната реализация.

·       Техническата сложност на задачата от гледната точка на състезателя – проблемите, с които се е сблъскал и начина, по който ги е разрешил.

 

Участие

Учениците от 1. до 4. клас участват в състезанието индивидуално.

Ученици от 5. до 8. клас  имат възможност да участват в две форми – индивидуална и екипна.

Участие на екип. Участници в IT Знайко+ (ученици 5. – 8. клас) могат да участват като екип. Екипът може да се състои от 2 до 5 ученици от съответния клас. Участието на екипа преминава през същите кръгове, както индивидуалното участие.

Екипите, отличени в областния кръг, се класират за националния кръг. Заплаща се такса участие за екипа. Екипът задължително има ръководител (учител или родител). Екипите работят по същата тема, участват в отделно класиране.