Областен кръг 2019

IT_syst

ОБЛАСТЕН КРЪГ 

09.03.2019

КЛАСИРАНЕ

1 КЛАС – Klasirane_OBL_2019_1klas

2 КЛАС – Klasirane_OBL_2019_2klas

3 КЛАС IT – Klasirane_OBL_2019_3klas_IT

3 КЛАС ПРОГРАМИСТ – Klasirane_OBL_2019_3klas_Programist

4 КЛАС IT – Klasirane_OBL_2019_4klas

4 КЛАС ПРОГРАМИСТ –  Klasirane_OBL_2019_4klas_Programist

………

5 КЛАС IT – Klasirane_OBL_2019_5klas_IT

5 КЛАС ПРОГРАМИСТ – Klasirane_OBL_2019_5klas_Programist

5 КЛАС ЕКИПИ – Klasirane_OBL_2019_5klas_EKIP

6 КЛАС IT – Klasirane_OBL_2019_6klas_IT

6 КЛАС ПРОГРАМИСТ – Klasirane_OBL_2019_6klas_Programist

6 КЛАС ЕКИПИ – Klasirane_OBL_2019_6klas_EKIP

7 КЛАС IT – Klasirane_OBL_2019_7klas_IT

7 КЛАС ПРОГРАМИСТ – Klasirane_OBL_2019_7klas_Programist

7 КЛАС УЕБ – Klasirane_OBL_2019_7klas_WEB

7 КЛАС ЕКИПИ – Klasirane_OBL_2019_7klas_EKIP

8 КЛАС IT – Klasirane_OBL_2019_8klas_IT

8 КЛАС УЕБ – Klasirane_OBL_2019_8klas_WEB

8 КЛАС ЕКИПИ – Klasirane_OBL_2019_8klas_EKIP

8 КЛАС ПРОГРАМИСТ – ИНДИВИДУАЛНО – Klasirane_OBL_2019_8klas_Programist

….

ОРГАНИЗАЦИЯ

Моля, не изпращайте повече файлове за галерията!!! Срокът изтече! Няма да бъдат добавени!

Рисунки не се допускат в галерията!

Всички изображения в папка Пожелахте, които се дублират, ще бъдат редуцирани до 1 бр.!

 

……………………

Регистрирани пунктова за провеждане на състезанието към 08.03.2019 г. – Kodove_Punktove_2019_posledno

……………………

Теми

ITZnayko_2019_oblasten_temi

1-2 клас

Пролетни вълшебства

Приказен свят

Аз и роботите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз и ние

Учениците работят с програма MS Paint върху предварително подготвен графичен файл, в който има дадени елементи. Задачата се състои в доразвиване на графичния проект, според дадената тема. Ще бъдат предложени няколко изходни файла, от които ученикът трябва да избере един и да работи само по него. Изходните изображения могат да бъдат местени. Може да се променя размерът на работния лист.

Пример: изходният файл съдържа изображения на кръг и цвете. Ученикът трябва да доразвие рисунката по темата „Пролетни вълшебства“.

3-8 клас – теми:

Пролетни вълшебства

Приказен свят

Аз и роботите

Аз и ние

Великите мореплаватели

Формула 1

Обогатена реалност – ползи и предизвикателства

……….

Тема 1. Пролетни вълшебства

Темата позволява да се реализира в различни насоки – красотата на природата през пролетта, традиции и празници през пролетта, случка, която се развива през пролетта и много други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Приказен свят

Темата може да се развие в две основни насоки – да се работи по любима приказка или да се представи приказка, измислена и разказана от ученика.

По тази тема могат да се направят и редица импровизации – да се представи приказка с герои от различни приказки, да се добави нов герой в позната приказка, да се създаде изцяло нов сюжет по познати приказки и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Аз и роботите

Темата предполага да се представи начинът, по който детето вижда ролята на роботите в своя живот – сега и в бъдеще.

Може да се представи идея какви роботи могат да се създадат, за да помогнат на хората в ежедневието, работата, забавленията, пътуванията…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Аз и ние

Учениците, избрали да работят по тази тема могат да представят своите идеи по отношение на избора кога могат да реализират дадена дейност сами, кога – с други хора; кои хора биха предпочели, за да изпълнят дадена задача, да се забавляват, да пътуват; кога е необходимо и важно да не сме сами; кога е важно да сме сами и да разчитаме на себе си…

Тема 5. Великите мореплаватели

Темата предполага да се извърши проучване, да се избере начинът, по който ще се представи проектът. Учениците могат да разкажат за даден мореплавател, който ги е впечатлил най-много, за неговия живот и дейност. В друга насока може да се разкаже за няколко велики открития, направени от различни мореплаватели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Формула 1

Учениците, избрали да работят по тази тема е необходимо да направят проучване относно различни аспекти на състезателната дейност във Формула 1. Могат да се представят пилоти, писти, състезания, коли, интересни факти…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Обогатена реалност – ползи и предизвикателства

Обогатената реалност има потенциала да промени света около нас като подобри начините, по които комуникираме, работим, решаваме проблеми и се забавляваме. Избралите темата, трябва да направят проучване и да опишат какво представлява този начин на общуване, както и да предложат за какво той би бил полезен на хората. Напр. как биха използвали обогатената реалност, за  да направят музеите привлекателно място за младите хора, какво биха могли да разработят за това.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от 3 до 8 клас могат да избират и да работят по една от темите!

3-8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от 3. до 8. клас създават самостоятелно свой проект по поставената тема. Крайният продукт може да бъде оформен като презентация, текстов документ или видеоклип. Допустими софтуерни технологии: MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Office Publisher, MS Excel, MS Paint, Windows Movie Maker, Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint, Paint 3D и др.

За изпълнение на проекта не се допуска Интернет достъп. Всички ресурси, които учениците могат да използват се намират с папка-галерии*

3-8 клас – програмист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от категория Програмист избират една от представените теми. Създават самостоятелно свой проект по поставено задание с минимални изисквания.

Участниците в категория IT Знайко Програмист разработват състезателен проект чрез визуално програмиране (като използват Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и др.). Програмата за работа трябва да бъде предварително заявена, за да бъде инсталирана в залата!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от категория Програмист освен своя проект, създават и текстов файл, в който описват своята идея, реализация, стартиране и управление (ако е приложимо).

7-8 клас – уеб

Учениците от категория Уеб избират една от представените теми.

Учениците от категория Уеб създават самостоятелно свой проект по поставено задание с минимални изисквания. Използват свободна уеб платформа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Учениците от категория Уеб използват интернет!!! Учениците от категория Уеб не използват предварително създадени ресурси в мрежата!!! Създават своите проекти в рамките на състезателното време!!!

……

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Областният кръг на състезанието IT Знайко се провежда в състезателни центрове в цялата страна след регистрация на учениците за участие. За всеки ученик се осигурява компютърно работно място. Времето за работа на състезателите е както следва:

  • За 1 – 4 клас – 90 мин.
  • За 5 – 8 клас – 120 мин.

Формите за участие в състезанието са:

  • индивидуална за ученици от 1 до 8 клас;
  • екипна – за ученици от 5 до 8 клас. В един екип могат да участват от 2 до 5 състезатели.

Право на участие в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ за състезанието IT Знайко имат всички ученици от 1 до 8 клас, независимо дали са взели участие в ПЪРВИ КРЪГ. Таксата за участие в областния кръг на състезанието IT Знайко е както следва:

  • За индивидуално участие – 12 лв. на ученик;
  • За екипно участие – 24 лв. на екип.

От такса за участие са освободени всички ученици, класирани в група А от ПЪРВИ КРЪГ на състезанието.

Регистрацията за участие става през електронната система на състезанието, достъпна през сайта: www.itznayko.bg след 18.02.2019 г. Всички ученици, желаещи да се състезават на областен кръг (включително, класираните в група А от ПЪРВИ КРЪГ) трябва да направят регистрация за участие в срок до 04.03.2019 г.

Таксата се превежда по банков път по сметка, посочена на сайта.

Центровете за провеждане на областния кръг на състезанието се определят на база направените регистрации за участие. Всяко училище може да заяви желание да бъде център за провеждане на областния кръг на състезанието IT Знайко. Приходите от таксата за участие се поделя поравно между организаторите и центровете за провеждане на състезанието.

Всички ученици, класирани на първите 30 места за всеки клас получават право да се състезават в НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ на състезанието, който се провежда на два етапа:

  • Национален кръг IT Знайко – за ученици 1 до 4 клас;
  • Национален кръг IT Знайко + – за ученици от 5 до 8 клас.

Първите 10 класирани ученици от ОБЛАСТЕН КРЪГ за всеки клас са освободени от такса за участие в НАЦИОНАЛЕН КРЪГ. Останалите заплащат такса за участие, в размер както на областен кръг.

 

Учениците, класирани на вторите 30 места за всеки клас получават право да се състезават в т. нар. МАЛЪК ФИНАЛ на националния кръг на състезанието, който се провежда на два етапа:

  • Малък финал IT Знайко – за ученици 1 до 4 клас;
  • Малък финал IT Знайко + – за ученици от 5 до 8 клас.

Учениците заплащат такса за участие, в размер както на областен кръг.

ITZnayko_2019_oblasten_reglament

…..

Важно! В областния кръг право на участие имат всички ученици от 1. до 8. клас, независимо дали са участвали в първи кръг. 

Важно! Всички участници, които желаят да участват в областния кръг, трябва да бъдат регистрирани от учител или родител, независимо дали са участвали в първи кръг и дали са класирани.  

Важно! Регистрацията на учениците ще е отворена до 4 март 2019 г

Регистрация

ГРАД – Ако Вашият град или село не е вписан в падащото меню, изберете ДРУГ ГРАД, а след наименованието на училището, запишете града, напр. СОУ "Иван Вазов", гр. Поморие.

ЕКИП – за регистрация на екип се регистрира всеки член на екипа, името на екипа се записва в полето Име на екип

ПРОГРАМИСТ, УЕБ – за участие в категориите ПРОГРАМИСТ и УЕБ, е необходимо да се запише в полето Допълнителни бележки категорията, в която работи участникът

Важно! Пунктовете за провеждане на областния кръг ще бъдат избрани на база направените от тях заявки и броя на регистрираните ученици от съответното училище и град.  

Важно! Училищата, които желаят да организират провеждане на областния кръг, моля да заявят желанието си на електронната ни поща dgklaz@dgklaz.net. 

Координаторите за дадения пункт да изпратят актуален пощенски адрес, телефон и e-mail, за да можем да изпратим предварително сертификатите за участие и инструкциите за работа.

Важно! Такса участие – заплаща се след направена регистрация. Училищата-пунктове заплащат след проведен разговор с организаторите. Родителите, които сами са регистрирали своите деца, превеждат таксата-участие до 7 март 2019 г. по сметка:

Титуляр на сметката: СНЦ "Образование и технологии"

Банка: Прокредит Банк

IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817

BIC на банката получател: PRCBBGSF

Основание за превода: такса областен – име на ръководител (или участник)

 …..

Галерии

Съдържание на папката с допустими ресурси:

Изображения:

–                 растения – цветя, треви, дървета;

–                 животни – зайци, гълъби, мечета, лисица, вълк, мечка, котка, куче, кон, магаре, пеперуди, птички, лебед, дракон, лъв, тигър, маймуна, зебра.

–                 морски обитатели – риби, медузи, рачета, раковини, водорасли, корали,

–                 предмети – 3D принтер, космическа ракета, луноход, скафандър, компас, трактор, полицейска кола, полицейска палка, пожарна кола, линейка.

–                 герои – феи, елфи, трол, гном, принцеси, принцове, вълшебници, вещици, баби, момче, момиче, цар, царица, робот.

–                 фон – гора, трева, поле, море, детска площадка, небе, планети, слънце, море, остров, плаж, снежна писта, ескимос, иглу.

Звукови файлове:

–                 Животни – котка, куче, лъв, мечка, вълк, кон, магаре, птици, маймуна;

–                 Музикални файлове за фон;

–                 Влак, параход, клаксон, полицейска кола, линейка, пожарна.

Галерията ще бъде публикувана предварително, за да могат участниците да се ориентират по-бързо в деня на състезанието. Ако за избраната тема, няма достатъчно изображения, след допълнително запитване и съгласуване с организаторите, галерията може да бъде допълнена до 05.03.2019 г.

За един участник могат да се изпращат до 3 изображения на електронната поща dgklaz@dgklaz.net. В писмото с прикачените файлове да се отбележи по коя тема ще работи ученикът. Файловете да са именувани на латиница по следния начин IvanIvanov1.jpg (Първо име_Фамилия_Номер на изображението).

Окончателната галерия пунктовете ще получат от организаторите!

Няма да се допускат изображения, които не са включени в общата галерия!

За въпроси – dgklaz@dgklaz.net