Първи кръг 2019

IT Знайко 2018-2019

Първи кръг

ГРАМОТИ И СЕРТИФИКАТИ първи кръг ТУК

 

КЛАСИРАНЕ първи кръг

Поради проблеми с проектите на участници от различни класове, класирането ще се публикува поетапно…

1 клас – KLASIRANE_1klas_1krag_19

2 клас – KLASIRANE_2klas_1krag_19

3 клас – KLASIRANE_3klas_1krag_19

4 клас – KLASIRANE_4klas_1krag_19

5 клас – KLASIRANE_5klas_1krag_19

6 клас – KLASIRANE_6klas_1krag_19

7 клас – KLASIRANE_7klas_1krag_19

8 клас – KLASIRANE_8klas_1krag_19

 

………………………….

Регистрация за първи кръг

РЕГИСТРАЦИЯТА ПРИКЛЮЧИ

 

Участието в първи кръг на състезанието по информационни технологии IT Знайко преминава през следните стъпки:

1.       Регистрация на учител/ръководител/родител в системата на IT Знайко. (Учител (родител), който има регистрация от предходна година, не е нужно да прави нова).

2.       Регистриране на ученик/ученици/екип от учител/ръководител/родител и подаване на материал за участие в състезание.

Регистрацията на ученик и подаване на неговия материал стартира от 08 януари 2019 г. Направени регистрации преди тази дата няма да бъдат отчетени от системата. 

·       За материали, които са по-големи от 10 MB, използвайте SkyDrive, Dropbox, DOX или друго приложение за съхранение на файлове и копирайте адреса в съответното поле на регистрационната бланка на ученика.

·       При регистрация на ученик/екип, се подава материалът му за участие!!!

·       Файлът се именува по следния начин: IvanPetrov_Burgas8 (име и фамилия на детето, град, клас). Ако има повече от един файл, се създава папка и всички файлове се поставят в нея. Папката се архивира и се изпраща архивът. 

·       Участие на екип – създава папка, в която се поставят изработените файлове. Добавя се текстов файл, който съдържа информация за членовете на екипа – имена, класове, училище, град. Именуване на файл (папка) за екип: ekip_IvanStoyanLora_Burgas5 (думата екип, личните имена на децата, записани без интервал, град, клас), архивира се папката и се изпраща.

·       Получени материали на адрес dgklaz@dgklaz.net НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

·       При проблеми, моля пишете на адрес dgklaz@dgklaz.net

След регистрацията на учител/ръководител/родител, регистрираният може да влиза в своя акаунт и да преглежда учениците и материалите, които е подал за участие в състезанието. 

Учител/ръководител/родител, който вече е направил регистрация в системата в предходна година, не прави нова регистрация, а използва вече съществуващата!

Градовете и селата, които не са включени в списъка за избор, се пишат след училището, напр. СУ „Патиланско царство“, с. Ягода.

Важно!!! В полето Линк запишете направлението, в което участва ученикът/екипът (напр. ИТ, Програмист, УЕБ)!

Направления

Информационни технологии – ученици от 1. до 8 клас

Програмист – ученици от 3. до 8. клас

Уеб – ученици от 7. до 8. клас

Срокове

Първи кръг

дейност

срок

обявяване

04.12.2018

краен срок за подаване на материали

28.01.2019

класиране

11.02.2019

 

Теми

Космос

Времето

Роботите

Любим творец – писател, поет, художник, музикант

Един вълшебен ден

Приказни математически игри

 

Учениците от 1. и 2. клас изпращат рисунки, създадени с програма MS Paint.

Учениците от 3. и 4. клас работят с програми според характера на продукта, който искат да създадат. Допустими са програмите от офис-пакета на Майкрософт, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint.

Учениците 5. – 8. клас могат да изберат програмите, чрез които да реализират своя проект – Microsoft Office, MS Paint, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape Momento Express, Tux Paint.

 

Критерии за оценка:

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200

 

Критерии за оценка:

5. – 8. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Структура на крайния продукт

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200

 

Желаем успех!