НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2020 г.

КЛАСИРАНЕ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2020 – 5-8 КЛАС

Финалното класиране на учениците 5-8 клас може да се види ТУК

………….

КЛАСИРАНЕ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2020 – 1-4 КЛАС

1 КЛАС – ТУК

2 КЛАС – ТУК

3 КЛАС ИТ- ТУК

3 КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

4 КЛАС ИТ – ТУК

4 КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

ОЦЕНЯВАНЕ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2020 – 5-8 КЛАС

Публикуванo е оценяване на участвалите проекти в Национален кръг 2020. Окончателното класиране и видът на грамотите, ще бъде определен окончателно след защита на проектите.

Защитата на проектите се планира в два варианта:

 • присъствено
 • електронно

Всеки от явилите се на национален кръг състезатели, ще получи на електронната си поща условията за присъствена и онлайн защита.

За защита е необходимо да се направи регистрация от 13.08 до 18.08.2020 г. – ТУК

5 КЛАС – ТУК

6 КЛАС – ТУК

7 КЛАС – ТУК

8 КЛАС – ТУК

ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ:

 • ПРИСЪСТВЕНА – 28, 29, 30 август 2020 г.
 • ЕЛЕКТРОННО – до 27 август 2020 г. (предаване на видео-запис)

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2020 – ТУК

5–8 КЛАС

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Националният кръг ще се проведе електронно.

Предвижда се защита на проектите. Датата и условията на защитата ще бъдат обявени на 16 юли 2020 г. Ако епидемичната обстановка позволява – защитата ще бъде организирана присъствено, при спазване на необходимите мерки…

В Националния кръг имат право да участват само ученици, които са участвали на Областен кръг и са класирани в една от групите А, В, С.

За всеки участник е необходимо да се направи регистрация до 10 юли 2020 г. – ТУК.

Участието в Национален кръг 2020 се изразява в следните дейности:

 • подаване на проект по тема (до 25 юли 2020 г.)
 • създаване на задача за определено време – 120 мин. (на 25 юли 2020 г.)
 • защита на проект – по график (датата ще бъде обявена допълнително…)

След направената регистрация, на посочения за контакт електронен адрес ще бъде изпратена задача и указания за подаване на проекта.

В своята индивидуална папка всеки участник трябва да качи:

 • Визитка – файл, предоставен от организаторите и попълнен от участника (или родител/учител)
 • Проект по избрана тема от предоставените (Ако файловете са повече от един, се прави архив). Проектът се именува с латински букви, напр. PR_IvanIvanov_Burgas8)
 • Състезателна задача, именувана с латински букви, напр. SZ_IvanIvanov_Burgas8.

СЪСТЕЗАТЕЛНА ЗАДАЧА – ПОЯСНЕНИЕ

Състезателната задача има за цел да се проверят уменията на учениците за работа с определени програми, като се спазва един и същ диапазон от време за участниците. Всеки участник ще получи задачата преди 25 юли, а в 8:50 часа на 25 юли 2020 г. ще получи парола, с която да стартира файла.

Учениците от 5 и 8 клас избират само една от програмите и изпълняват само задачата към нея. Задачите се реализират с програми MS Paint, Word, PowerPoint.

Учениците, които се състезават в категория Програмист или УЕБ също работят по една от задачите, зададени с програми MS Paint, Word, PowerPoint.

Примерна състезателна задача: Създай герой, като използваш предложените фигури; Форматирай текста, като спазваш указанията…

ВАЖНИ ДАТИ

10 юли 2020 г. – краен срок за регистрация на участниците 5-8 клас.

25 юли 2020 г. – краен срок за подаване на проекти по една от посочените теми (ще получите индивидуална връзка, на която да качите своя проект).

25 юли 2020 г., 9:00 – 11:00 часа – работа по състезателна задача

по график – защита на проект

1 –4 КЛАС

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Националният кръг ще се проведе електронно.

В Националния кръг имат право да участват само ученици, които са участвали на Областен кръг и са класирани в една от групите А, В, С.

За всеки участник е необходимо да се направи регистрация до 10 юли 2020 г. – ТУК.

Участието в Национален кръг 2020 се изразява в следните дейности:

 • подаване на проект по тема (до 25 юли 2020 г.)
 • създаване на задача за определено време – 120 мин. (на 25 юли 2020 г.)

След направената регистрация, на посочения за контакт електронен адрес ще бъде изпратена задача и указания за подаване на проекта.

В своята индивидуална папка всеки участник трябва да качи:

 • Визитка – файл, предоставен от организаторите и попълнен от участника (или родител/учител)
 • Проект по избрана тема от предоставените (Ако файловете са повече от един, се прави архив). Проектът се именува с латински букви, напр. PR_IvanIvanov_Burgas3)
 • Състезателна задача, именувана с латински букви, напр. SZ_IvanIvanov_Burgas3.

СЪСТЕЗАТЕЛНА ЗАДАЧА – ПОЯСНЕНИЕ

Състезателната задача има за цел да се проверят уменията на учениците за работа с определени програми, като се спазва един и същ диапазон от време за участниците. Всеки участник ще получи задачата преди 25 юли, а в 8:50 часа на 25 юли 2020 г. ще получи парола, с която да стартира файла.

Учениците от 1 и 2 клас работят с програма MS Paint.

Учениците от 3 и 4 клас избират само една от програмите и изпълняват само задачата към нея. Задачите се реализират с програми MS Paint, Word, PowerPoint.

Учениците от 3 и 4 клас, които се състезават в категория Програмист също работят по една от задачите, зададени с програми MS Paint, Word, PowerPoint.

Примерна състезателна задача: Създай герой, като използваш предложените фигури; Форматирай текста, като спазваш указанията…

ВАЖНИ ДАТИ

10 юли 2020 г. – краен срок за регистрация на участниците 1-4 клас.

25 юли 2020 г. – краен срок за подаване на проекти по една от посочените теми (ще получите индивидуална връзка, на която да качите своя проект).

25 юли 2020 г., 9:00 – 11:00 часа – работа по състезателна задача

ГАЛЕРИЯ

За създаване на своите проекти участниците използват изображения, които не са обект на авторско право, и са споделени в интернет или създадени от тях.

ТАКСА

ГРУПА А – освободени от такса

ГРУПА В – 12,00 лева

ГРУПА С – 12,00 лева

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА:

Титуляр на сметката: СНЦ „Образование и технологии“

Банка: Прокредит Банк
IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817
BIC на банката получател: PRCBBGSF
Основание за превода: IT Знайко, име на участник, град, училище, клас 

При заплащане за група ученици

Основание за превода: IT Знайко, име на учител, град, училище

ТЕМИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ:

Приключенията на бухалчето Бохо

Летни приключения

На гости в света на мравките

Забавна математика

ФАНТАЗИЯ:

Аз съм най-великият изобретател

Преобразуващи машини

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

Вторият живот на една дъвка

Тайните на водата и нейните митични обитатели

Древна Тракия – земя на съкровища и легенди

Историята на … (всеки сам да продължи изречението)

ПОЗИЦИЯ:

Правилата са здраве!

Утре ще оставя компютъра си у дома

Кампания „Рециклирай това!“

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти100
Композиция и дизайн200
Завършеност100
Техническа сложност100
Цялостно въздействие300
Оригиналност200

Критерии за оценка:

5. – 8. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Структура на крайния продукт100
Композиция и дизайн200
Завършеност100
Техническа сложност100
Цялостно въздействие300
Оригиналност200

………………………………………………………………………………………………………………………

Поради създадената обстановка, свързана с COVID-19, Националният кръг 2020 няма да се проведе по традиционния регламент и предварително обявените дати!!!

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДАТИ

24-26 април 2020 г. – 1.-4. клас, ИТ – Група А , Група В

1-3 май 2020 г. – 1.-4. клас, ИТ – Група С, Програмист – Група А, В

8-10 май 2020 г. – 5.-8. клас

15-17 май 2020 г. – 5.-8. клас

Go to Top