ОБЛАСТЕН КРЪГ 2020 г.

СЕРТИФИКАТИ КЛАСИРАНЕ – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2020ТУК

СЕРТИФИКАТИ УЧАСТИЕ – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2020ТУК

КЛАСИРАНЕ – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2020

ПЪРВИ КЛАС ТУК

ВТОРИ КЛАС ТУК

ТРЕТИ КЛАСИТ ТУК

ТРЕТИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ – ТУК

ЧЕТВЪРТИ КЛАСИТ – ТУК

ЧЕТВЪРТИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ – ТУК

ПЕТИ КЛАС ТУК

ШЕСТИ КЛАС ТУК

СЕДМИ КЛАСТУК

ОСМИ КЛАС ТУК

ВРЕМЕ Е ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ!!!

РЕГИСТРАЦИИ И КОДОВЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 08.05.2020 г. – ТУК

ВАЖНО!!!

Участниците работят самостоятелно, под ръководтсвото на учителя. Когато са готови проектите, ги предават на своя ръководител. Ръководителят именува проектите по указания начин и ги качва в облачно пространство с име и парола, предоставени от организаторите.

ВНИМАНИЕ!!!

Проектите на учениците да са именувани точно според указанията!!!

Подготовката за Областния кръг 2020 ще се проведе в няколко стъпки:

 1. Проверка на регистрациите, направени до момента. Молим, да проверите направените регистрации преди 13 март. Ако има промени (отказали се или нови участници), моля да ни уведомите по електронна поща dgklaz@dgklaz.net до 07.05.2020 г. Справка с регистрациите можете да видите ТУК
 2. След уточняване на регистрираните участници, ще бъдат определени координаторите за училище и град.
 3. Всеки координатор ще получи име и парола, с които да може да сподели с нас проектите на участниците в One Drive, както и подробни указания за провеждане на областния кръг на състезанието.

УЧАСТИЕ

Право на участие в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ за състезанието IT Знайко имат всички ученици от 1 до 8 клас, независимо дали са взели участие в ПЪРВИ КРЪГ.

Учениците от 1. и 2. клас създават своите проекти по избраната тема с програма MS Paint върху файл, предоставен от организаторите.

Участниците работят по една от темите, обявени за областен кръг преди 13 март 2020 г.

Таксата за участие в областния кръг на състезанието IT Знайко е както следва:

 • За индивидуално участие – 12 лв. на ученик;
 • За екипно участие – 24 лв. на екип.

От такса за участие са освободени всички ученици, класирани в група А от ПЪРВИ КРЪГ на състезанието.

Таксата се превежда по банков път по сметка, посочена на сайта.

За координаторите – условието с таксата се запазва, както до сега!!!

УЧАСТИЕ – условия:

 1. Всички желаещи участници подготвят своите проекти – тема по избор (важат темите и условията, публикувани преди 13 март).
 2. Участниците предават своите проекти на учителите и ръководителите си.
 3. Учителите, ръководителите, родителите, които са определени за координатори и са получили име и парола, качват получените материали в OneDrive, според указанията ни – СРОК ДО 21 МАЙ 2020 Г.

ГАЛЕРИЯ

За създаване на своите проекти участниците използват галерията. Можете да я разгледате ТУК

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА:

Титуляр на сметката: СНЦ „Образование и технологии“

Банка: Прокредит Банк
IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817
BIC на банката получател: PRCBBGSF
Основание за превода: IT Знайко, име на участник, град, училище, клас 

При заплащане за група ученици

Основание за превода: IT Знайко, име на учител, град, училище

ВАЖНО!!!

Специфични особености за всеки от класовете

За 1 и 2  клас

 1. Учениците от 1. и 2. клас създават своите проекти с помощта на програмата Microsoft Paint, като избират един от изходните файлове, предоставени от организаторите. Изходните файлове ще получат координаторите!
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. IvanIvanov_Burgas1.bmp (ИмеФамилия–градКлас).
 3. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_IvanIvanov_Burgas1.docx (ИмеФамилия–градКлас). В текстовия файл се въвеждат за ученика – три имена, код (предоставен от организаторите), клас, училище, град, ръководител, тема. Можете да използвате файлът Vizitka.docx, като го преименувате за съответния ученик.
 4. Графичният и текстовият файл се поставят в папка, която се именува с кода на ученика, напр. GD2012

За 3-8 клас (ИТ, Програмист, Уеб)

 1. Учениците от 3. до 8. клас създават своите проекти с програма по избор.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. IvanIvanov_Burgas5.bmp (ИмеФамилия–градКлас).
 3. Ако има повече от един файл се именуват по следния начин:
  1. 1_IvanIvanov_Burgas5.pptx
  1. 2_IvanIvanov_Burgas5.bmp
  1. 3_IvanIvanov_Burgas5.docx  и т.н.
 4. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_IvanIvanov_Burgas1.docx (ИмеФамилия–градКлас). В текстовия файл се въвеждат за ученика – три имена, код (предоставен от организаторите), клас, училище, град, ръководител, тема, категория. Можете да използвате файлът Vizitka.docx, като го преименувате за съответния ученик.
 5. Всички готови файлове (без работните) и текстовият файл – визитка се поставят в папка, която се именува с кода на ученика, напр. GD7012

За 5-8 клас – ЕКИПИ

 1. Екипите от 5. до 8. клас създават своите проекти с програма по избор.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. Ekip_Znayko_Burgas7.bmp (Име на екип –градКлас).
 3. Ако има повече от един файл се именуват по следния начин:
  1. 1_ Ekip_Znayko_Burgas7.pptx
  1. 2_ Ekip_Znayko_Burgas7.bmp
  1. 3_ Ekip_Znayko_Burgas7.docx  и т.н.
 4. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_Ekip_Znayko_Burgas7.docx (Име на екип –градКлас). В текстовия файл се въвеждат за членовете на екипа – три имена, код (предоставен от организаторите), клас, училище, град, ръководител, тема, категория. Можете да използвате файлът Vizitka_EKIP.docx, като го преименувате за съответния екип.
 5. Всички готови файлове (без работните) и текстовият файл – визитка се поставят в папка, която се именува с кода на екипа, напр. GDE7012.

Всеки екип трябва да създаде един проект. Накрая всички създадени файлове се архивират заедно и се изпращат към нас с един номер.

………

Поради грипната обстановка в страната Обласният кръг на състезанието няма да се проведе на 14 март 2020 г.

Моля, следете информацията на сайта за новата дата!

Пунктовете в цялата страна ще бъдат определени на база направените регистрации.

Регистрация за ОБЛАСТЕН КРЪГ – до 13 март 2020 г.

УКАЗАНИЯ

1-2 клас – Учениците работят с програма MS Paint върху предварително подготвен графичен файл, в който има дадени елементи. Задачата се състои в доразвиване на графичния проект, според дадената тема. Ще бъдат предложени няколко изходни файла, от които ученикът трябва да избере един и да работи само по него. Изходните изображения могат да бъдат местени, завъртани, копирани. Може да се променя размерът на работния лист.

3-8 клас – ИТ

Учениците от 3. до 8. клас създават самостоятелно свой проект по поставената тема. Крайният продукт може да бъде оформен като презентация, текстов документ или видеоклип. Допустими софтуерни технологии: MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Office Publisher, MS Excel, MS Paint, Windows Movie Maker, Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint, Paint 3D и др.

За изпълнение на проекта не се допуска Интернет достъп. Всички ресурси, които учениците могат да използват се намират с папка-галерии*

3-8 клас – програмист

Учениците от категория Програмист избират една от представените теми. Създават самостоятелно свой проект по поставено задание с минимални изисквания.

Участниците в категория IT Знайко Програмист разработват състезателен проект чрез визуално програмиране (като използват Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и др.). Програмата за работа трябва да бъде предварително заявена, за да бъде инсталирана в залата! Учениците от категория Програмист освен своя проект, създават и текстов файл, в който описват своята идея, реализация, стартиране и управление (ако е приложимо).

7-8 клас – уеб

Учениците от категория Уеб избират една от представените теми.

Учениците от категория Уеб създават самостоятелно свой проект по поставено задание с минимални изисквания. Използват свободна уеб платформа.

Важно! Учениците от категория Уеб използват интернет!!! Учениците от категория Уеб не използват предварително създадени ресурси в мрежата!!! Създават своите проекти в рамките на състезателното време!!! Използват се само изображения от галерията, предоставена от организаторите!!!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Областният кръг на състезанието IT Знайко се провежда в състезателни центрове в цялата страна след регистрация на учениците за участие. За всеки ученик се осигурява компютърно работно място. Времето за работа на състезателите е както следва:

 • За 1 – 2 клас – 90 мин.
 • За 3 – 8 клас – 120 мин.

Формите за участие в състезанието са:

 • индивидуална за ученици от 1 до 8 клас;
 • екипна – за ученици от 5 до 8 клас. В един екип могат да участват от 2 до 5 състезатели.

Право на участие в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ за състезанието IT Знайко имат всички ученици от 1 до 8 клас, независимо дали са взели участие в ПЪРВИ КРЪГ. Таксата за участие в областния кръг на състезанието IT Знайко е както следва:

 • За индивидуално участие – 12 лв. на ученик;
 • За екипно участие – 24 лв. на екип.

От такса за участие са освободени всички ученици, класирани в група А от ПЪРВИ КРЪГ на състезанието.

Регистрацията за участие става през електронната система на състезанието, достъпна през сайта: www.itznayko.bg след 25.02.2020 г. Всички ученици, желаещи да се състезават на областен кръг (включително, класираните в група А от ПЪРВИ КРЪГ) трябва да бъдат регистрирани за участие в срок до 13.03.2020 г. от учител или родител.

Таксата се превежда по банков път по сметка, посочена на сайта.

Центровете за провеждане на областния кръг на състезанието се определят на база направените регистрации за участие. Всяко училище може да заяви желание да бъде център за провеждане на областния кръг на състезанието IT Знайко. Приходите от таксата за участие се поделя поравно между организаторите и центровете за провеждане на състезанието.

Всички ученици, класирани на първите 30 места за всеки клас получават право да се състезават в НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ на състезанието, който се провежда на два етапа:

 • Национален кръг IT Знайко – за ученици 1 до 4 клас;
 • Национален кръг IT Знайко + – за ученици от 5 до 8 клас.

Първите 10 класирани ученици от ОБЛАСТЕН КРЪГ за всеки клас са освободени от такса за участие в НАЦИОНАЛЕН КРЪГ. Останалите заплащат такса за участие, в размер както на областен кръг.

Учениците, класирани на вторите 30 места за всеки клас получават право да се състезават в т. нар. МАЛЪК ФИНАЛ на националния кръг на състезанието, който се провежда на два етапа:

 • Малък финал IT Знайко – за ученици 1 до 4 клас;
 • Малък финал IT Знайко + – за ученици от 5 до 8 клас.

Учениците заплащат такса за участие, в размер както на областен кръг.

…..

Важно! В областния кръг право на участие имат всички ученици от 1. до 8. клас, независимо дали са участвали в първи кръг. 

Важно!Всички участници, които желаят да участват в областния кръг, трябва да бъдат регистрирани от учител или родител, независимо дали са участвали в първи кръг и дали са класирани.  

Важно!Регистрацията на учениците ще е отворена до 13 март 2020 г

Регистрация

ГРАД – Ако Вашият град или село не е вписан в падащото меню, изберете ДРУГ ГРАД, а след наименованието на училището, запишете града, напр. СОУ „Иван Вазов“, гр. Поморие.

ЕКИП – за регистрация на екип се регистрира всеки член на екипа, името на екипа се записва в полето Име на екип

ПРОГРАМИСТ, УЕБ – за участие в категориите ПРОГРАМИСТ и УЕБ, е необходимо да се запише в полето Допълнителни бележки категорията, в която работи участникът

Важно!Пунктовете за провеждане на областния кръг ще бъдат избрани на база направените от тях заявки и броя на регистрираните ученици от съответното училище и град.  

Важно! Училищата, които желаят да организират провеждане на областния кръг, моля да заявят желанието си на електронната ни поща dgklaz@dgklaz.net. 

Координаторите за дадения пункт да изпратят актуален пощенски адрес, телефон и e-mail, за да можем да изпратим предварително сертификатите за участие и инструкциите за работа.

Важно! Такса участие – заплаща се след направена регистрация. Училищата-пунктове заплащат след проведен разговор с организаторите. Родителите, които сами са регистрирали своите деца, превеждат таксата-участие до 16 март 2020 г. по сметка:

Титуляр на сметката: СНЦ „Образование и технологии“

Банка: Прокредит Банк

IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817

BIC на банката получател: PRCBBGSF

Основание за превода: такса областен – име на ръководител (или участник)

 …..

Галерии

Съдържание на папката с допустими ресурси:

Изображения:

–                 растения – цветя, треви, дървета;

–                 животни – зайци, гълъби, мечета, лисица, вълк, мечка, котка, куче, кон, магаре, пеперуди, птички, лебед, дракон, лъв, тигър, маймуна, зебра.

–                 морски обитатели – риби, медузи, рачета, раковини, водорасли, корали,

–                 предмети – 3D принтер, космическа ракета, луноход, скафандър, компас, трактор, полицейска кола, полицейска палка, пожарна кола, линейка.

–                 герои – феи, елфи, трол, гном, принцеси, принцове, вълшебници, вещици, баби, момче, момиче, цар, царица, робот.

–                 фон – гора, трева, поле, море, детска площадка, небе, планети, слънце, море, остров, плаж, снежна писта, ескимос, иглу.

Звукови файлове:

–                 Животни – котка, куче, лъв, мечка, вълк, кон, магаре, птици, маймуна;

–                 Музикални файлове за фон;

–                 Влак, параход, клаксон, полицейска кола, линейка, пожарна.

Галерията ще бъде публикувана предварително, за да могат участниците да се ориентират по-бързо в деня на състезанието. Ако за избраната тема, няма достатъчно изображения, след допълнително запитване и съгласуване с организаторите, галерията може да бъде допълнена до 13.03.2020 г.

За един участник могат да се изпращат до 3 изображения на електронната поща dgklaz@dgklaz.net. В писмото с прикачените файлове да се отбележи по коя тема ще работи ученикът. Файловете да са именувани на латиница по следния начин IvanIvanov1.jpg (Първо име_Фамилия_Номер на изображението).

За по-лесна организация можете да качвате своите файлове в папка Пожелахте. Файлове, които не са с указаното наименование ще бъдат премахнати!!!

Окончателната галерия пунктовете ще получат от организаторите!

Няма да се допускат изображения, които не са включени в общата галерия!

За въпроси – dgklaz@dgklaz.net  

Временната галерия може да бъде разгледана – ТУК след 04.03.2020 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти 100
Композиция и дизайн 200
Завършеност 100
Техническа сложност 100
Цялостно въздействие 300
Оригиналност 200

Критерии за оценка:

5. – 8. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Структура на крайния продукт 100
Композиция и дизайн 200
Завършеност 100
Техническа сложност 100
Цялостно въздействие 300
Оригиналност 200

ТЕМИ

1-2 клас

Пролетта идва с вълшебство

Знайко в Страната на чудесата

Моят робот

В училище през 22 век

Приказка за лека нощ

Учениците работят с програма MS Paint върху предварително подготвен графичен файл, в който има дадени елементи. Задачата се състои в доразвиване на графичния проект, според дадената тема. Ще бъдат предложени няколко изходни файла, от които ученикът трябва да избере един и да работи само по него. Изходните изображения могат да бъдат местени. Може да се променя размерът на работния лист.

Пример: изходният файл съдържа изображения на кръг и цвете. Ученикът трябва да доразвие рисунката по темата „Пролетта идва с вълшебство“.

3-8 клас – теми:

Пролетта идва с вълшебство

Знайко в Страната на чудесата

Моят робот

В училище през 22 век

Приказка за лека нощ

Световни рекорди

Герои на минало, настояще и бъдеще

Уроци по милосърдие

Светът в криптовалути

……….

Тема 1. Пролетта идва с вълшебство

Темата позволява да се реализира в различни насоки – красотата на природата през пролетта, традиции и празници през пролетта, случка, която се развива през пролетта и много други.

Тема 2. Знайко в Страната на чудесата

Темата позволява да се развие креативността на учениците. Могат да се представят различни сюжети, реализирани на най-невероятни места – по вода, въздух, под земята, в космоса… Очакваме да ни разкажете как Знайко попада в Страната на чудесата, кого среща, какво му се случва, как ще се завърне, защо тази страна се нарича така … и др.

Тема 3. Моят робот

Темата предполага да се представи начинът, по който детето вижда ролята на роботите в своя живот – сега и в бъдеще.

Може да се представи идея какви роботи могат да се създадат, за да помогнат на хората в ежедневието, работата, забавленията, пътуванията… Ако всяко дете има свой робот – какво правят заедно, какъв е, какво интересно им се е случило заедно, дали когато всяко дете има свой робот, децата се събират да си играят… как…

Тема 4. В училище през 22 век

Учениците, избрали да работят по тази тема могат да представят своите идеи как ще изглежда училището през 22 век. Акценти в работата могат да са къде ще се намира тогава училището, как ще изглежда, какви ще са учителите, учебниците, как ще бъдат изпитвани учениците, какво ще учат… и мнооооого други идеи.

Тема 5. Приказка за лека нощ

Темата може да се развие в две основни насоки – да се работи по любима приказка или да се представи приказка, измислена и разказана от ученика.

По тази тема могат да се направят и редица импровизации – да се представи приказка с герои от различни приказки, да се добави нов герой в позната приказка, да се създаде изцяло нов сюжет по познати приказки и др.

Тема 6. Световни рекорди

Темата предполага да се извърши проучване, да се избере начинът, по който ще се представи проектът. Учениците могат да разкажат за даден световен рекорд, който ги е впечатлил най-много, за спортиста, който го е постигнал, за неговия живот, за съответния спорт . В друга насока може да се разкаже за няколко велики рекорди, направени от различни спортисти в едно направление на спорта.

Тема 7. Герои на минало, настояще и бъдеще

По темата следва да се извърши проучване, а проектът да бъде структуриран по начин, които участникът избере. Може да се избере една от линиите (минало, настояще или бъдеще) или и трите линии да са включени в проекта. Учениците могат да разкажат за личност, която ги е впечатлила, за нейния живот и дейност.

Тема 8. Уроци по милосърдие

Учениците, избрали да работят по тази тема се очаква да разкажат как разбират милосърдието, да дадат примери, да разкажат случка. Учениците следва да представят своите разсъждания по темата защо трябва да сме милосърдни и добри, как това ще помогне на хора и животни, какво и как ще направи светът по-добро място за живот.

Тема 9. Светът в криптовалути

Темата за криптовалутите е нова и предизвикателна. Учениците могат да разкажат за биткойна, могат да си измислят и тяхна криптовалута… Очаква се да разсъждават как криптовалутите ще се развият в бъдеще. Могат да създадат своя история, свързана с бъдещите криптовалути, напр. да използват определен земен ресурс, който да превърнат в криптовалута и всички да имат достъп до него… и др. подобни.

Учениците от 3 до 8 клас могат да избират и да работят по една от темите!

Go to Top