ПЪРВИ КРЪГ 2020-2021

ГРАМОТИ И СЕРТИФИКАТИ ПЪРВИ КРЪГ

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ – ПЪРВИ КРЪГ

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПЕТИ КЛАС

ШЕСТИ КЛАС

СЕДМИ КЛАС

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ГРАМОТИ ЗА КЛАСИРАНЕ – ПЪРВИ КРЪГ

ПЪРВИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ВТОРИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ТРЕТИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ЧЕТВЪРТИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ПЕТИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ШЕСТИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

СЕДМИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ОСМИ КЛАСГРУПА А, ГРУПА В

ДЕВЕТИ КЛАСГРУПА А

КЛАСИРАНЕ ПЪРВИ КРЪГ

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС – ИТ

ТРЕТИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС – ИТ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ

ПЕТИ КЛАС – ИТ

ПЕТИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ, УЕБ

ПЕТИ КЛАС – ЕКИПИ

ШЕСТИ КЛАС – ИТ

ШЕСТИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ, УЕБ

ШЕСТИ КЛАС – ЕКИПИ

СЕДМИ КЛАС – ИТ

СЕДМИ КЛАС – ПРОГРАМИСТ, УЕБ

СЕДМИ КЛАС – ЕКИПИ

ОСМИ КЛАС – ИТ

ДЕВЕТИ КЛАС – ИТ

………………

През 2021 година състезанието се реализира в следните формати:

IT Знайко –  за ученици 1. – 4. клас – индивидуално участие

IT Знайко+ – за ученици 5. – 9. клас – индивидуално участие

IT Знайко TEAM – за ученици 5. – 9. клас – екипно участие

Участниците в състезанието могат да се явят в една от следните категории:

IT Знайко ИТ (информационни технологии) –  за ученици 1. – 9. клас 

IT Знайко ПРОГРАМИСТ – за ученици 3. – 9. клас 

IT Знайко УЕБ – за ученици 5. – 9. клас

РЕГИСТРАЦИЯ IT Знайко 1-4 клас

РЕГИСТРАЦИЯ IT Знайко 5-9 клас

Проекти ще се приемат от 04.01.2021 г. до 25.01.2021 г.

РЕГИСТРАЦИЯ – При регистрацията на участник, се подава и неговия готов проект!!!

Регистрация

ГРАД – Ако Вашият град или село не е вписан в падащото меню, изберете ДРУГ ГРАД, а след наименованието на училището, запишете града, напр. СОУ “Иван Вазов”, гр. Поморие.

ЕКИП – за регистрация на екип се регистрира всеки член на екипа. Във файла Визитка се изписва името на екипа и имената на членовете в него.

ПРОГРАМИСТ, УЕБ – за участие в категориите ПРОГРАМИСТ и УЕБ, е необходимо да се запише във файла Визитка категорията, в която работи участникът.

Специфични особености за всеки от класовете

За 1 и 2  клас

 1. Учениците от 1. и 2. клас създават своите проекти с помощта на програмата Microsoft Paint, като избират една от предложените теми.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. IvanIvanov_Burgas1.bmp (ИмеФамилия–градКлас).
 3. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_IvanIvanov_Burgas1.docx (ИмеФамилия–градКлас). В текстовия файл се въвеждат за ученика – три имена, клас, училище, град, ръководител, тема. Използва се файлът Vizitka_Ind_1_2021.docx, като го преименувате за съответния ученик.
 4. Графичният и текстовият файл се поставят в папка, която се именува с името на ученика, напр. IvanIvanov_Burgas1.

За 3-9 клас (ИТ, Програмист, Уеб)

 1. Учениците от 3. до 9. клас създават своите проекти с програма по избор.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. IvanIvanov_Burgas5.bmp (ИмеФамилия–градКлас).
 3. Ако има повече от един файл се именуват по следния начин:
  1. 1_IvanIvanov_Burgas5.pptx
  1. 2_IvanIvanov_Burgas5.bmp
  1. 3_IvanIvanov_Burgas5.docx  и т.н.
 4. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_IvanIvanov_Burgas1.docx (ИмеФамилия–градКлас). В текстовия файл се въвеждат за ученика – три имена, клас, училище, град, ръководител, тема, категория. Използва се файлът Vizitka_Ind_1_2021.docx, като се преименува за съответния ученик.
 5. Всички готови файлове (без работните) и текстовият файл – визитка се поставят в папка, която се именува с името на ученика, напр. IvanIvanov_Burgas5.

За 5-9 клас – ЕКИПИ

 1. Екипите от 5. до 9. клас създават своите проекти с програма по избор.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. Ekip_Znayko_Burgas7.bmp (Име на екип –градКлас).
 3. Ако има повече от един файл се именуват по следния начин:
  1. 1_ Ekip_Znayko_Burgas7.pptx
  1. 2_ Ekip_Znayko_Burgas7.bmp
  1. 3_ Ekip_Znayko_Burgas7.docx  и т.н.
 4. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_Ekip_Znayko_Burgas7.docx (Име на екип –градКлас). В текстовия файл се въвеждат за членовете на екипа – три имена, клас, училище, град, ръководител, тема, категория. Използва се файлът Vizitka_EKIP_1_2021.docx, като се преименува за съответния екип.
 5. Всички готови файлове (без работните) и текстовият файл – визитка се поставят в папка, която се именува с името на екипа, напр. Ekip_Znayko_Burgas7.

Всеки екип трябва да създаде един проект. Накрая всички създадени файлове се архивират заедно и се изпращат в един архив.

Файлът Vizitka_Ind_1_2021.docx може да се изтегли от ТУК

Файлът Vizitka_EKIP_1_2021.docx може да се изтегли от ТУК

Go to Top