СТАТУТ 2020-2021

Участници

Участници в състезанието IT Знайко могат да бъдат всички ученици 1. – 9. клас, които имат умения за работа с компютърни технологии, независимо дали изучават Информационни технологии в училище или не.

Състезанието се реализира в следните формати:

IT Знайко –  за ученици 1. – 4. клас – индивидуално участие

IT Знайко+ – за ученици 5. – 9. клас – индивидуално участие

IT Знайко TEAM – за ученици 5. – 9. клас – екипно участие

Участниците в състезанието могат да се явят в една от следните категории:

IT Знайко ИТ (информационни технологии) –  за ученици 1. – 9. клас 

IT Знайко ПРОГРАМИСТ – за ученици 3. – 9. клас 

IT Знайко УЕБ – за ученици 5. – 9. клас

Организация на състезанието

Кръгове

Състезанието IT Знайко се провежда в три кръга. Първият е дистанционен, а останалите – присъствени.

За всеки от кръговете, на учениците се поставят тематични задачи. Учениците работят самостоятелно по тях и изпращат своите проекти по електронен път. Всички инструкции, регламент, срокове и помощни материали се публикуват на сайта www.itznayko.bg.

Първи кръг

Участието в първия кръг е свободно за всички ученици. Не е нужна предварителна регистрация.

Участието в първи кръг няма такса!

За участието си в първи кръг участниците получават сертификати в електронен формат!

За успешното си представяне в първи кръг класираните ученици получават удостоверения в електронен формат!

Областен кръг

Вторият кръг на състезанието е регионален. Провеждането му ще бъде описано предвид епидемичната обстановка на месец март 2021 г.

Право за участие в областния кръг имат всички ученици от 1. до 9. клас, независимо дали са участвали в първия кръг.

Участниците от първия кръг, класирани на първите 10 места за всеки от класовете, получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали ученици, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. 

Екипипте от първия кръг, класирани на първите 3 места за всеки от класовете 5.-9. , получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали екипи, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. 

Всички учениците, които искат да участват в обласния на състезанието се регистрират, независимо дали плащат или не такса за правоучастие. На база направените регистрации се формират училищата-пунктове и се определя график за провеждане на състезанието в състезателния ден. Графикът се публикува на сайта на състезанието.

Национален кръг

Националният кръг на състезанието IT Знайко се провежда в един пункт, определен от организаторите. 

Условията за провеждане на национален кръг ще бъдат уточнени през месец април 2021 г. в зависимост от епидемичната обстановка в страната!

Броят на клаираните участници за национален кръг в дадена група е регламентиран, но варира за всяка календарна година, в зависимост от броя участниците в областен кръг!

Право на участие в него имат:

Go to Top