IT Знайко +

Състезание по информационни технологии за ученици 5. – 8. клас

През учебната 2013 – 2014 г. състезанието IT Знайко+ е с нова система за регистрация.

През учебната 2013/2014 година националното състезание IT Знайко + ще се проведе в две форми – индивидуална и екипна.

Индивидуалното участие се реализира в три кръга.

Първият кръг е дистанционен и не се заплаща такса. Обявяват се теми по две направления. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по избрана тема. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 10 места в първи кръг, получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Заплаща се такса участие.

Третият кръг е национален и се провежда в определен пункт по предварително обявен график и програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 10 места във втори кръг на състезанието за дадения клас.

За участие в националния кръг е необходимо участникът да е получил право за това и да е направил регистрация.

Участие на екип. Екипът може да се състои от 3 до 5 ученици от съответния клас. Участието на екипа преминава през същите кръгове, както индивидуалното участие.

Екипите, отличени във втори кръг, се класират за националния кръг. Заплаща се такса участие за екипа. Екипът задължително има ръководител (учител или родител). Екипите ще получат задача, по която да работят.  Окончателното класиране ще се извърши след защита на проекта от всеки екип.

Срокове

кръг

Срок за подаване на материалите

Обявяване на резултатите

Първи кръг

27.01.2014

05.02.2014

 

Теми

Предлагат се две направления и примерни теми по тях. Участниците могат да работят по предложена от тях тема, като тя отговаря на едно от направленията.

Първо направление: IT Знайко МЕЧТАТЕЛ/ПИСАТЕЛ/МИСЛИТЕЛ

Примерни теми: Моят най-добър приятел, Палавото коте, Вълшебна нощ, Училище любимо, Обичам книгите, Моите родители, Какви ще бъдем като големи?, Как хората да бъдат добри?, Като порасна …

Второ направление: IT Знайко ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

Примерни теми: Баба ми разказа…, Планетите, Рибите, В лабораторията, …   

Използвани програми:

Учениците могат да създадат рисунка, текстов файл, презентация или видео файл с програмите Paint, Word, PowerPoint, Movie Maker, Photo Story, Momento Express. Файлът се именува по следния начин: IvanPetrov_Burgas3 (име и фамилия на детето, град, клас). Ако има повече от един файл, се създава папка и всички файлове се поставят в нея. Папката се архивира и се изпраща архивът.

Именуване на файл (папка) за екип: ekip_IvanStoyanLora_Burgas5 (думата екип, личните имена на децата, записани без интервал, град, клас).

Критерии за оценка

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти

100

Композиция и дизайн

200

Завършеност

100

Техническа сложност

100

Цялостно въздействие

300

Оригиналност

200

Успех на всички участници!

Екипът на IT Знайко