IT Знайко + архив

 

 

IT Знайко +

 

Първи кръг

Тема: Пътешествие по света

Срок за изпращане на проектите за участие:

13.01.2012

Задачи

Статут