Първи кръг – Задачи

IT Знайко+

Първи кръг

Тема: Пътешествие по света

Задача

Изберете тема на своя проект, която да отговаря на формулираната глобална тема "Пътешествие по света". Може да бъде описана забележителност, няколко забележителности, маршрут, вид забележителности, лично преживяване, мечтано пътешествие и мн. др.

Формулирайте своя краен продукт и го реализирайте като използвате софтуер по избор. Крайният продукт може да бъде компютърна рисунка, електронен дневник, електронен пътепис, електронен пътеводител, презентация на даден обект или колекция от обекти и др.

Изпратете своя проект на адрес dgklaz@dgklaz.net като прикачен файл. Ако файлът е голям, използвайте технологии за споделяне като SkyDrive.

Срок за предаване на проектите за участие: 13.01.2013 година

Критерии за оценяване на проектите

К1. Съдържание

За съответствие с темата на състезанието всеки участник получава по 50 точки. Ако проектът не се вписва в поставената глобална тема, не подлежи на разглеждане и се дисквалифицира.

К2. Творчество, оригиналност, критично мислене

За оригинална идея, за проява на критично мислене, за проява на творчество при реализация на проекта всеки участник получава от 0 до 300 т. Поради субективността на този критерий оценяването е средна стойност от мнението на двама членове на журито.

К3. Технически изисквания за сложност

К3.1.Използване на софтуерни продукти

Пети клас

Учениците от пети клас трябва да използват един софтуерен продукт за реализация на избраната тема, примерно програмите MS Paint или Word. Това им носи 50 точки.

При използване на два или повече софтуерни програми за реализация на идеята, участникът получава 50 т. Няма значение дали са 2 или 10 продукта. Крайният продукт трябва да е оформен като един файл.

При индивидуално участие е желателно файловете да сe съхраняват с името на ученика на латиница и класа, напр. ivanivanov5.docx.

Шести клас

Учениците от шести клас трябва да използват два софтуерни продукта за реализация на избраната тема, примерно програмите Paint и Word или Paint и Power Point. Това им носи 50 точки.

При използване на три или повече софтуерни програми за реализация на идеята, участникът получава още 50 т. Няма значение дали са 3 или 10 продуктите. Крайният продукт трябва да е оформен като един файл.

При индивидуално участие е желателно файловете да сe съхраняват с името на ученика на латиница и класа, напр. Ivanivanov6.pptx.

Седми клас

Учениците от седми клас трябва да използват три софтуерни продукта за реализация на избраната тема, примерно програмите Paint, Word и Excel или Paint, PowerPoint и Excel. Това им носи 50 точки.

При използване на четири или повече софтуерни програми за реализация на идеята, участникът получава още 50 т. Няма значение дали са 4 или 10 продукта. Крайният продукт трябва да е оформен като един файл.

При индивидуално участие е желателно файловете да сe съхраняват с името на ученика на латиница и класа, напр. Ivanivanov7.pptx.

К3.2.Техническа сложност при използване на инструменти на програмите

При оригинално използване на отделни инструменти на избраната софтуерна програма участникът получава бонус точки от 20 до 100.

К4. Технически изисквания за оформление

На всеки участник ще бъдат давани от 0 до 50 точки по всеки от показателите:

· Правилно форматиране на текста – отстъпи и въвеждане на пунктуационни знаци.

· Български език – стил и правопис.

К5. Естетическо оформление

Всеки участник получава от 0 до 50 точки за естетическо оформление на подадения проект. Поради субективността на този критерий оценяването е средна стойност от мнението на двама членове на журито.

К6. Наказателен критерий

Ако при реализация на проекта е използвана информация от нецитиран източник, на участника се отнемат 100 точки от общия му резултат, натрупан по критериите по-горе. Не поставяме строги правила за цитиране. Възможно е да бъде поставена допълнителна страница (слайд) или дори отделен текстов файл, в който да бъдат записани използваните източници. Възможно е цитиране под черта или с по-дребен шрифт на същата страница (слайд).