Участие

 

Индивидуална и екипна форма на участие

Индивидуалното участие

Индивидуалното участие се реализира в три кръга. Първият кръг е дистанционен, без такса за участие. Участниците създават своите работи самостоятелно и ги изпращат на посочения електронен адрес като прикачен файл или чрез SkyDrive.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Той се организира в градове, от които има регистрирани участници. Заплаща се такса участие – 10 лв. Учениците работят в компютърните зали на училищата-пунктове, след което работите се изпращат за оценяване. Учениците, класирани на първите 10 места от дистанционния кръг за всяка възрастова група не заплащат такса за участие, но задължително трябва да се регистрират за участие във втори кръг на състезанието. 

Третият кръг е национален и се провежда по предварително обявена програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 30 места във втория кръг на състезанието за дадения клас. При класиране за национален кръг участниците заплащат такса за участие 10 лв. Класираните на първите 10 места от втория кръг за всяка възрастова група не заплащат такса за участие, но задължително трябва да се регистрират за участие в националния кръг на състезанието IT Знайко +.  Разходите за пътни и дневни са за сметка на участниците.

Екипно участие

Екипът може да се състои от 3 до 5 ученици от един и същ клас. Всеки екип трябва да има ръководител – учител или родител, както и да избере име за своето участие.

Участието на екипа преминава през три кръга.

Първият кръг е дистанционен, без такса за участие. Екипът създава своя проект самостоятелно и го изпраща на посочения електронен адрес като прикачен файл или чрез SkyDrive.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Той се организира в градове, от които има регистрирани участници. Заплаща се такса участие – 50 лв. на екип. Учениците от екипа работят със собствени компютри в училищата-пунктове, след което работите им се изпращат за оценяване. Екипите, класирани на първите три места за всяка възрастова група не заплащат такса за участие във втори кръг, но трябва да се регистрират за участие. 

Третият кръг е национален и се провежда по предварително обявена програма. Право на участие имат екипите, които са заели първите 10 места във втория кръг на състезанието за дадения клас. При класиране за национален кръг екипите заплащат такса за участие 50 лв. на екип.  Екипите, класирани на първите три места във втори кръг за всяка възрастова група не заплащат такса за участие в третия национален кръг, но трябва да се регистрират за участие. Разходите за пътни и дневни са за сметка на участниците.