Национален кръг 2014 5-7 клас

Националният кръг на

състезанието по информационни технологии IT Знайко+ (5 – 7 клас)

ще се проведе на 9, 10 и 11 май 2014 г.

Туристически учебен център "Момина крепост", Велико Търново  

 

ТЕМИ

Моята планета Земя

Темата е посветена на международния ден на Земята (22 април). Подходящо е да се създадат рисунки, авиши, плакати, презентации, клипове за красотите на нашата планета. Темата е екологична. Може да се развива в две направления:

1.       Влиянието на човека върху планетата Земя.

2.       Невероятните природни красоти.

Олимпийски игри

Темата е посветена на международния ден на Олимпийските игри (6 април). Проектите могат да са с историческа насоченост, да описват различните спортове, конкретни игри през определена година, даден спортист, станал олимпийски шампион и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Учениците създават своите проекти по една от темите, която те си изберат!

Учениците от първи и втори клас създават рисунки. Работят с програма MS Paint.

Учениците от трети и четвърти клас избират начина, по-който да създадат своя проект – могат да използват различен брой програми, но накрая трябва всички създадени ресурси да бъдат обединени в един файл.

Учениците от пети до седми клас също избират начина, по-който да създадат своя проект – могат да използват различен брой програми, но накрая трябва всички създадени ресурси да бъдат обединени в един файл. Всеки създаден ресурс обогатява проекта.

Учениците от пети клас задължително трябва имат като част от проекта си работа с програма MS Paint.

Учениците от шести и седми клас трябва да включат в своя проект работа с електронни таблици, графики и диаграми, като ги интегрират в общия проект.

Екипите разпределят работата помежду си. След приключване, събират всички създадени ресурси и предават един общ проект.

Учениците ще получат ресурси за работа – галерии със снимки и изображения и с музикални файлове.

Организация

Всички ученици, които ще използват собствени компютри трябва да са заявили това при регистрацията, в полето Бележки. Компютрите трябва да се предоставят до 8:00часа на състезателния ден за инсталация. Всеки компютър трябва да има етикет с име на ученика (учениците), който ще го използва, град, училище, клас, ако има парола.

Молим учениците, които ще използват звукови файлове или ще записват глас, да носят собствени слушалки.

Ще бъде обявен предварителен график за провеждане на състезателния ден. Състезателите ще бъдат разделени на групи. През времето, в което учениците не се състезават, ще бъдат включени в различни мероприятия на открито. За целта се препоръчва спортно облекло и удобни обувки.

Настаняване

При регистрацията в полето Бележки, запишете предпочитанията относно настаняването на регистрираните. Ако има родители, които придружават децата, да се впишат техните имена и предпочитания за настаняване.

Ако регистрацията се прави от родител, в полето Бележки, да се отбележи дали да бъде настанен в една стая с детето или детето да е с други деца.

Ще се опитаме да удовлетворим предпочитанията относно настаняването.

Настаняването в базите, където ще се проведат състезанията, става по реда на регистрацията и ще продължи до изчерпване на местата. С предимство са групи ученици с учител.

Застраховка

Молим всички учители, ръководители и родители, които са регистрирали ученици за участие в националния кръг на състезанията IT Знайко и IT Знайко+, да изпратят списък с имена и ЕГН на децата, за да направим застраховка по време на престоя. 

Такси: 

Група А индивидуални учстници – не заплащат такса

Група А екипи – не заплащат такса

Група Б индивидуални учстници – заплащат такса 10 лв. 

Група Б екипи – заплащат такса 20 лв. 

Група В – изчакват поименна покана и инструкции.

 

Настаняване:

Настаняването включва:

9 май – вечеря, нощувка

10 май – закуска, обяд, вечеря, нощувка, състезателен тур, анимация, спорт, дискотека

11 май  – закуска, обяд.

Стаи със собствен санитарен възел

Цена ученици: 69 лв. (9, 10 и 11 май)

Цена възрастен: 79 лв. (9, 10 и 11 май)

Стаи с етажен санитарен възел

Цена ученици: 63 лв. (9, 10 и 11 май)

Цена възрастен: 73 лв. (9, 10 и 11 май)

Всички участници и техните придружители заплащат настаняване, а участниците от Група Б (евентуално и Група В) заплащат и такса-участие по сметка

Титуляр на сметката: СНЦ "Образование и технологии"

Банка: Прокредит Банк
IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817
BIC на банката получател: PRCBBGSF
Основание за превода: IT Знайко, име на участник, град, училище, клас 

При заплащане за група ученици

Основание за превода: IT Знайко, име на учител, град, училище

Заплащането се извършва след направена регистрация!

Изчакайте началото на регистрацията!