Областен кръг 2014

IT Знайко 2014

ОБЛАСТЕН КРЪГ

РЕГИСТРАЦИЯ 1-4 КЛАС

Учениците от 1. – 4. клас участват ИНДИВИДУАЛО!

РЕГИСТРАЦИЯ 5-7 КЛАС ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ 5-7 КЛАС ЕКИПИ

ЕКИПНО УЧАСТИЕ – РЕГИСТРАЦИЯ!

На вниманието на учителите, които регистрират екипи:

1. Регистрирате първия член на екипа, като в полето Име на екипа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО въвеждате име. 

2. Копирате името на екипа (за да не се допусне разминаване при въвеждане на името на екипа). 

3. Въвеждате останалите членове на екипа, като в полето Име на екипа поставяте вече копираното име

 

Дата на провеждане

15 март 2014 г.

Място на провеждане

Пунктове из страната в градове и села, от които има регистрирани участници.

Право на участие

Право на участие в Областния кръг имат всички ученици от 1. до 7. клас, независимо дали са участвали в предходни кръгове.

Учениците могат да участват индивидуално и в екип. Участие в екип е предвидено за учениците от 5. до 7. клас. Един екип може да има минимум двама и максимум петима участници.

Регламент

През тази година Областният кръг ще включва технически задачи, при реализацията на които учениците трябва да проявят творчество. Няма да се допуска използването на интернет по време на състезанието. Участниците ще разполагат с определени ресурси, с които трябва да работят. Участници, използвали интернет и нерегламентирани ресурси, ще бъдат дисквалифицирани.

За учениците от 1. – 4. клас времетраенето на състезанието 90 мин. – включва инструктаж, време за работа, съхраняване на работата.

За учениците от 5. – 7. клас времетраенето на състезанието 120 мин. – включва инструктаж, време за работа, съхраняване на работата.

Регистрация:

1.     Учител/родител/ръководител прави регистрация в сайта. Ако има вече направена от предходен кръг, използва съществуващата.

2.     Регистрира учениците, желаещи да се явят за участие в областния кръг!!! Всички ученици, които имат желание за участие в Областния кръг трябва да бъдат регистрирани в сайта. Класираните от предходните кръгове са освободени от такса за Областния кръг, но за участие в него, трябва да са регистрирани от възрастния отново.

3.     Заплаща се такса участие по условията, описани по-долу. Таксата се заплаща след като се получи отговор от организаторите.

Срокове

Провеждане на Областния кръг – 15 март 2014 г.

Регистрация – до 5 март 2014г.

Заплащане такса:

–         участници, регистрирани от родител – до 13 март 2014 г.;

–         участници, регистрирани от учител – по допълнителен график, след определяне на пунктовете за провеждане на състезанието.

Такса участие

Индивидуален участник заплаща такса участие 10 лв.

Екип заплаща такса участие 20 лв., независимо от броя на участниците в него (между 2 и 5 ученици).

Организация

Индивидуално участие – На всеки ученик ще бъде предоставен самостоятелен компютър за работа. Учениците могат да си носят собствени слушалки, които да използват при работа със звук.

Екипно участие – На всеки екип организаторите ще предоставят по един компютър. Участниците от екипа имат право да носят собствени лаптопи, на които да работят.  Екипната задача ще бъде структурирана на отделни модули. Участниците в екипа сами ще разпределят работата помежду си. Накрая трябва да предадат общ файл (или папка с материали) по темата.

Пунктове за провеждане на областния кръг

Пункт за провеждане на областния кръг може да бъде училище, учебен център, клуб, който разполага с компютърна зала. Компютрите трябва да са инсталирани с Windows 7 и Office 2010.

Други програми, които трябва да са налични в залите са:

Paint (и двете версии)

Windows Movie Maker

Photo Story 3 for Windows

Допускат се и:   

Momento Express

Microsoft Research Auto Collage

При запитване и желание на участниците е възможно да се добавят допълнителни програми, които ще се публикуват допълнително.

Класирани

Учениците, класирани на областния кръг, ще получат право за участие на националния кръг, който ще се проведе в края на месец април – началото на месец май.