2014-2015

IT Знайко+

2014/2015

ПЪРВИ КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Организация

През учебната 2014/2015 година националното състезание IT Знайко+ ще се реализира в три кръга.

Първият кръг е дистанционен и не се заплаща такса. Обявява се тема за работа с широко поле за реализация. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по вариация на темата. Изпращането става като се използва системата за регистриране.

Класираните на първите 10 места в първи кръг, получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.

Вторият кръг е регионален и присъствен. Заплаща се такса участие.

Третият кръг е национален и се провежда в определен пункт по предварително обявен график и програма. Право на участие имат учениците, които са заели първите 30 места във втори кръг на състезанието за дадения клас. Първите 10 не заплащат такса за участие.

За участие в националния кръг е необходимо участникът да е класиран и да е направил регистрация.

Участие на екип. Участници в IT Знайко+ (ученици 5. – 8. клас) могат да участват като екип. Екипът може да се състои от 3 до 5 ученици от съответния клас. Участието на екипа преминава през същите кръгове, както индивидуалното участие.

Екипите, отличени във втори кръг, се класират за националния кръг. Заплаща се такса участие за екипа. Екипът задължително има ръководител (учител или родител). Екипите работят по същата тема, участват в отделно класиране.