ОБЛАСТЕН КРЪГ 2021-2022

18 – 21 МАРТ 2022

….

ГРАМОТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В „А“ И „Б“ ГРУПА

ПЪРВИ КЛАС – А група, Б група

ВТОРИ КЛАС – А група, Б група

ТРЕТИ КЛАС – А група, Б група

ЧЕТВЪРТИ КЛАС – А група, Б група

ПЕТИ КЛАС – А група, Б група

ШЕСТИ КЛАС – А група, Б група

СЕДМИ КЛАС – А група, Б група

ОСМИ КЛАС – А група, Б група

ДЕВЕТИ КЛАС – А група

….

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПЕТИ КЛАС

ШЕСТИ КЛАС

СЕДМИ КЛАС

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

….

КЛАСИРАНЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС ИТ

ТРЕТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС ИТ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ПЕТИ КЛАС ИТ

ПЕТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ПЕТИ КЛАС WEB

ПЕТИ КЛАС ЕКИПИ

ШЕСТИ КЛАС ИТ

ШЕСТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ШЕСТИ КЛАС WEB

ШЕСТИ КЛАС ЕКИПИ

СЕДМИ КЛАС ИТ

СЕДМИ КЛАС ПРОГРАМИСТ, WEB

СЕДМИ КЛАС ЕКИПИ

ОСМИ КЛАС ИТ

ОСМИ КЛАС ПРОГРАМИСТ, ЕКИПИ, WEB

ДЕВЕТИ КЛАС ИТ, ЕКИПИ, WEB

….

Пунктовете и кодовете можете да видите – ТУК

Проверете списъка с кодовете на учениците, които ще се явяват във Вашия пункт. Ако някъде има разминаване между имената, класовете, в които учат учениците или в категорията, в коятo ще се състезават, свържете се с нас на e-mail dgklaz@dgklaz.net.

….

Областният кръг ще се проведе в зависимост от епидемичната обстановка в страната.

За да бъдат спазени необходимите противоепидемични мерки, организацията за Областен кръг 2022 е следната:

  1. Училищата и организациите, които желаят да са пунктове за Областен кръг, заявяват това в свободен текст на електронен адрес dgklaz@dgklaz.net, като посочват лице за контакт, негов телефон и електронна поща за връзка – до 11.03.2022 г.
  2. Училищата-пунктове правят график за провеждане на Областен кръг (присъствено), като го описват подробно за всеки клас (дата, начален час) – в дните от 18 март до 21 март 2022 г.
  3. Ръководителите и родителите правят регистрации на състезателите от 01.03.2022 г. до 13.03.2022 г.

ВАЖНО!!!

РЕГИСТРАЦИЯ IT Знайко 1.-4. клас

РЕГИСТРАЦИЯ IT Знайко 5.-9. клас

ВАЖНО!!! Задължително е към проекта на участника да се добави файл Визитка!!!

Визитка – индивидуално участие – ТУК

Визитка – екип – ТУК

ВАЖНО!!! Такса участие – заплаща се след направена регистрация. Училищата-пунктове заплащат след проведен разговор с организаторите. Родителите, които сами са регистрирали своите деца, превеждат таксата-участие до 16 март 2022 г. по сметка:

Титуляр на сметката: СНЦ “Образование и технологии”

Банка: Прокредит Банк

IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817

BIC на банката получател: PRCBBGSF

Основание за превода: такса областен – име на ръководител (или участник)

РЕГИСТРАЦИЯ

ГРАД – Ако Вашият град или село не е вписан в падащото меню, изберете ДРУГ ГРАД, а след наименованието на училището, запишете града, напр. СУ “Иван Вазов”, гр. Поморие.

ЕКИП – за регистрация на екип се регистрира всеки член на екипа, името на екипа се записва в полето Име на екип

ТЕМИ

ГАЛЕРИЯ

Съдържание на папката с допустими ресурси:

Изображения:

–                 растения – цветя, треви, дървета;

–                 животни – зайци, гълъби, мечета, лисица, вълк, мечка, котка, куче, кон, магаре, пеперуди, птички, лебед, дракон, лъв, тигър, маймуна, зебра.

–                 морски обитатели – риби, медузи, рачета, раковини, водорасли, корали и др.

–                 предмети – свързани с темите

–                 герои – феи, елфи, трол, гном, принцеси, принцове, вълшебници, вещици, баби, момче, момиче, цар, царица, робот и др.

–                 фон – гора, трева, поле, море, детска площадка, небе, слънце, море, остров, плаж.

Звукови файлове:

–                 Животни;

–                 Музикални файлове за фон.

Галерията ще бъде публикувана предварително, за да могат участниците да се ориентират по-бързо в деня на състезанието. Ако за избраната тема, няма достатъчно изображения, след допълнително запитване и съгласуване с организаторите, галерията може да бъде допълнена до 16.03.2022 г.

ВАЖНО!!! За създаване на проектите се използват само предоставените от организаторите изображения. Важи и за участниците в категория УЕБ!

ВАЖНО!!! В ДЕНЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ, ОСВЕН ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КАТЕГОРИЯ УЕБ!

За един участник могат да се изпращат до 3 изображения на електронната поща dgklaz@dgklaz.net. В писмото с прикачените файлове да се отбележи по коя тема ще работи ученикът. Файловете да са именувани на латиница по следния начин IvanIvanov1.jpg (Първо име_Фамилия_Номер на изображението).

За по-лесна организация можете да качвате своите файлове в папка Пожелахте. Файлове, които не са с указаното наименование ще бъдат премахнати!!!ТУК

Окончателната галерия пунктовете ще получат от организаторите!

Няма да се допускат изображения, които не са включени в общата галерия!

За въпроси – dgklaz@dgklaz.net  

Временната галерия може да бъде разгледана – ТУК 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

5. – 9. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

УКАЗАНИЯ

1.-2. клас – Учениците работят с програма MS Paint върху предварително подготвен графичен файл, в който има дадени елементи. Задачата се състои в доразвиване на графичния проект, според дадената тема. Ще бъдат предложени няколко изходни файла, от които ученикът трябва да избере един и да работи само по него. Изходните изображения могат да бъдат местени, завъртани, копирани. Може да се променя размерът на работния лист.

3.-9. клас – ИT Учениците от 3. до 9. клас създават самостоятелно свой проект по поставената тема. Крайният продукт може да бъде оформен като презентация, текстов документ или видеоклип. Допустими софтуерни технологии: MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Office Publisher, MS Excel, MS Paint, Windows Movie Maker, Auto Collage, Photo Story 3 for Windows, Photo Scape, Momento Express, Tux Paint, Paint 3D и др.

3.-9. клас – ПРОГРАМИСТ Учениците от категория Програмист избират една от представените теми. Създават самостоятелно свой проект по поставено задание с минимални изисквания.

Участниците в категория IT Знайко Програмист разработват състезателен проект чрез визуално програмиране (като използват Scratch, Kodu, App Inventor, Alice и др.). Програмата за работа трябва да бъде предварително заявена, за да бъде инсталирана в залата! Учениците от категория Програмист освен своя проект, създават и текстов файл, в който описват своята идея, реализация, стартиране и управление (ако е приложимо).

5.-9. клас – УЕБ – Учениците от категория Уеб създават самостоятелно свой проект по поставено задание с минимални изисквания. Използват свободна уеб платформа, изпраща се и линк към сайта, за да се види завършен цялостният продукт.

Важно! Учениците от категория Уеб използват интернет!!! Учениците от категория Уеб не използват предварително създадени ресурси в мрежата!!! Създават своите проекти в рамките на състезателното време!!! Използват се само изображения от галерията, предоставена от организаторите!!!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Областният кръг на състезанието IT Знайко се провежда в състезателни центрове в цялата страна след регистрация на учениците за участие. За всеки ученик се осигурява компютърно работно място. Времето за работа на състезателите е както следва:

  • За 1. – 2. клас – 90 мин.
  • За 3. – 9. клас – 120 мин.

Формите за участие в състезанието са:

  • индивидуална за ученици от 1. до 9. клас;
  • екипна – за ученици от 5. до 9. клас. В един екип могат да участват от 2 до 5 състезатели.

Право на участие в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ за състезанието IT Знайко имат всички ученици от 1. до 9. клас, независимо дали са взели участие в ПЪРВИ КРЪГ. Таксата за участие в областния кръг на състезанието IT Знайко е както следва:

  • За индивидуално участие – 12 лв. на ученик;
  • За екипно участие – 24 лв. на екип.

От такса за участие са освободени всички ученици, класирани в група А от ПЪРВИ КРЪГ на състезанието.

Регистрацията за участие става през електронната система на състезанието, достъпна през сайта: www.itznayko.bg след 01.03.2022 г. Всички ученици, желаещи да се състезават на областен кръг (включително, класираните в група А от ПЪРВИ КРЪГ) трябва да бъдат регистрирани за участие в срок до 13.03.2022 г. от учител или родител.

Таксата се превежда по банков път по сметка, посочена на сайта.

Центровете за провеждане на областния кръг на състезанието се определят на база направените регистрации за участие. Всяко училище може да заяви желание да бъде център за провеждане на областния кръг на състезанието IT Знайко. Приходите от таксата за участие се поделя поравно между организаторите и центровете за провеждане на състезанието.

Go to Top