ПЪРВИ КРЪГ 2021-2022

….

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ – ПЪРВИ КРЪГ

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПЕТИ КЛАС

ШЕСТИ КЛАС

СЕДМИ КЛАС

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ГРАМОТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В „А“ И „Б“ ГРУПА– ПЪРВИ КРЪГ

ПЪРВИ КЛАСА група

ВТОРИ КЛАСА група, Б група

ТРЕТИ КЛАСА група, Б група

ЧЕТВЪРТИ КЛАСА група, Б група

ПЕТИ КЛАСА група, Б група

ШЕСТИ КЛАСА група, Б група

СЕДМИ КЛАСА група, Б група

ОСМИ КЛАСА група, Б група

ДЕВЕТИ КЛАСА група, Б група

….

КЛАСИРАНЕ ПЪРВИ КРЪГ

ПЪРВИ КЛАС

ВТОРИ КЛАС

ТРЕТИ КЛАС ИТ

ТРЕТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС ИТ

ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ПЕТИ КЛАС ИТ

ПЕТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ПЕТИ КЛАС УЕБ

ПЕТИ КЛАС ЕКИПИ

ШЕСТИ КЛАС

ШЕСТИ КЛАС УЕБ

ШЕСТИ КЛАС ЕКИПИ

СЕДМИ КЛАС

СЕДМИ КЛАС УЕБ

СЕДМИ КЛАС ЕКИПИ

ОСМИ КЛАС ИТ

ОСМИ КЛАС ПРОГРАМИСТ

ОСМИ КЛАС УЕБ

ДЕВЕТИ КЛАС

……

ВАЖНО!!!

РЕГИСТРАЦИЯ IT Знайко 1-4 клас

РЕГИСТРАЦИЯ IT Знайко 5-9 клас

Проекти ще се приемат от 22.01.2022 г. до 05.02.2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ – При регистрацията на участник, се подава и неговия готов проект (файл, именуван с латински букви по указания по-долу начин или линк!!!)

….

РЕГИСТРАЦИЯ

ГРАД – Ако Вашият град или село не е вписан в падащото меню, изберете ДРУГ ГРАД, а след наименованието на училището, запишете града, напр. СУ “Иван Вазов”, гр. Поморие.

ЕКИП – за регистрация на екип се регистрира всеки член на екипа. Във файла Визитка се изписва името на екипа и имената на членовете в него.

ПРОГРАМИСТ, УЕБ – за участие в категориите ПРОГРАМИСТ и УЕБ, е необходимо да се запише във файла Визитка категорията, в която работи участникът.

…..

!!! ВАЖНО

За връзка с нас, въпроси и допълнителна информация ни пишете на e-mail: dgklaz@dgklaz.net

……………

През 2022 година състезанието се реализира в следните формати:

IT ЗНАЙКО – за ученици 1. – 4. клас – индивидуално участие

IT Знайко+ – за ученици 5. – 9. клас – индивидуално участие

IT Знайко TEAM – за ученици 5. – 9. клас – екипно участие

Участниците в състезанието могат да се явят в една от следните категории:

IT ЗНАЙКО ИТ (информационни технологии – за ученици 1. – 9. клас

IT ЗНАЙКО ПРОГРАМИСТ – за ученици 3. – 9. клас

IT Знайко УЕБ – за ученици 5. – 9. клас

……………

Специфични особености за всеки от класовете

За 1. – 2. клас

 1. Учениците от 1. и 2. клас създават своите проекти с помощта на програмата Microsoft Paint, като избират една от предложените теми.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. IvanIvanov_Burgas1.bmp (ИмеФамилия_градКлас).
 3. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_IvanIvanov_Burgas1.docx (ИмеФамилия_градКлас). В текстовия файл се въвеждат за ученика – три имена, клас, училище, град, ръководител, тема. Използва се файлът Vizitka_Ind_1_2022.docx, като го преименувате за съответния ученик.
 4. Графичният и текстовият файл се поставят в папка, която се именува с името на ученика, напр. IvanIvanov_Burgas1.

За 3. – 9. клас (ИТ, Програмист, Уеб)

 1. Учениците от 3. до 9. клас създават своите проекти с програма по избор.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. IvanIvanov_Burgas5.bmp (ИмеФамилия_градКлас).
 3. Ако има повече от един файл се именуват по следния начин:
  1. 1_IvanIvanov_Burgas5.pptx
  2. 2_IvanIvanov_Burgas5.bmp
  3. 3_IvanIvanov_Burgas5.docx  и т.н.
 4. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_IvanIvanov_Burgas1.docx (ИмеФамилия_градКлас). В текстовия файл се въвеждат за ученика – три имена, клас, училище, град, ръководител, тема, категория. Използва се файлът Vizitka_Ind_1_2022.docx, като се преименува за съответния ученик.
 5. Всички готови файлове (без работните) и текстовият файл – визитка се поставят в папка, която се именува с името на ученика, напр. IvanIvanov_Burgas5.

За 5. – 9. клас – ЕКИПИ

 1. Екипите от 5. до 9. клас създават своите проекти с програма по избор.
 2. Файлът се съхранява с латински букви, напр. Ekip_Znayko_Burgas7.bmp (Име на екип_градКлас).
 3. Ако има повече от един файл се именуват по следния начин:
  1. 1_ Ekip_Znayko_Burgas7.pptx
  2. 2_ Ekip_Znayko_Burgas7.bmp
  3. 3_ Ekip_Znayko_Burgas7.docx  и т.н.
 4. Създава се текстов файл с име, напр. Vizitka_Ekip_Znayko_Burgas7.docx (Име на екип_градКлас). В текстовия файл се въвеждат за членовете на екипа – три имена, клас, училище, град, ръководител, тема, категория. Използва се файлът Vizitka_EKIP_1_2022.docx, като се преименува за съответния екип.
 5. Всички готови файлове (без работните) и текстовият файл – визитка се поставят в папка, която се именува с името на екипа, напр. Ekip_Znayko_Burgas7.

Всеки екип трябва да създаде един проект. Накрая всички създадени файлове се архивират заедно и се изпращат в един архив.

Файлът Vizitka_Ind_1_2022.docx може да се изтегли от ТУК

Файлът Vizitka_EKIP_1_2022.docxможе да се изтегли от ТУК

Go to Top