IT Знайко

Национално състезание по информационни технологии 

IT Знайко

Състезанието се реализира в следните формати:

IT Знайко –  за ученици 1. – 4. клас – индивидуално участие

IT Знайко+ – за ученици 5. – 8. клас – индивидуално участие

IT Знайко TEAM – за ученици 5. – 8. клас – екипно участие

1516

АРХИВ:

2014-2015  1.-4. клас 5.-7. клас
2013-2014  1.-4. клас 5.-7. клас
2012-2013  1.-4. клас 5.-7. клас
2011-2012  1.-4. клас 5.-7. клас
2010-2011  1.-4. клас 5.-7. клас
2009-2010  1.-4. клас 5.-7. клас