НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2021-2022Индивидуалните кодовете на участниците можете да видите – ТУК

ВАЖНО!!! Проверете списъка с кодовете на учениците, които ще се състезават в НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022. Ако някъде има разминаване между имената, класовете, в които учат учениците или в категорията, в коятo ще се състезават, свържете се с нас на e-mail dgklaz@dgklaz.net.

…..

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Националният кръг ще се проведе електронно.

В Националния кръг имат право да участват само ученици, които са участвали на Областен кръг 2022 и са класирани в една от групите А, В, С.

За всеки участник е необходимо да се направи регистрация до 28 април 2022 г. – ТУК

Във формата за регистрация, в полето “бележки”, е необходимо да запишете избраните от Вас дата и час за провеждане на националния кръг.

За работа по състезателната задача на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022 може да изберете от следните дата и час:

 • 14.05.2022 г. – 09:00-11:00 часа
 • 14.05.2022 г. – 14:00-16:00 часа
 • 15.05.2022 г. – 09:00-11:00 часа
 • 15.05.2022 г. – 14:00-16:00 часа
 • 16.05.2022 г. – 09:00-11:00 часа
 • 16.05.2022 г. – 14:00-16:00 часа

Участието в Национален кръг 2022 се изразява в следните дейности:

 • подаване на проект по тема (до 14 май 2022 г.)
 • създаване на задача за определено време – 120 мин. (на 14-16 май 2022 г.)
 • защита на проект – заснето кратко видео, с което учениците да представят и защитят своята работа, предава се заедно с проекта ( до 14 май 2022 г.)

След направената регистрация, на посочения за контакт електронен адрес, преди 14 май 2022 г., ще бъде изпратена задача, която е предвидена за състезателния ден, както и указания за подаване на проекта.

В своята индивидуална папка всеки участник трябва да качи:

 • Визитка – файл, предоставен от организаторите и попълнен от участника (или родител/учител).
 • Проект по избрана тема от предоставените (Ако файловете са повече от един, се прави архив). Проектът се именува с латински букви, напр. PR_IvanIvanov_Burgas8.
 • Защита на проект – заснето кратко видео, с което учениците да представят своята работа по проекта, да разкажат за мотивацията за избор на темата, за програмата, с която са работили, за инструментите в програмата, които са използвали, интересна част от проекта, на която да обърнат по-специално внимание и т.н. (за всички ученици 1.-9. клас).
 • Състезателна задача, именувана с латински букви, напр. SZ_IvanIvanov_Burgas8.

Състезателната задача има за цел да се проверят уменията на учениците за работа с определени програми, като се спазва един и същ диапазон от време за участниците. Всеки участник ще получи задачата преди 14 май, а в 8:50 часа на 14,15 или 16 май 2022 г. ще получи парола, с която да стартира файла.

Учениците 3.-9. клас избират само една от програмите и изпълняват само задачата към нея. Задачите се реализират с програми MS Paint, Word, PowerPoint. Учениците от 1. и 2. клас работят по състезателната задача, която се реализира с програмата МS Paint.

Учениците, които се състезават в категория Програмист или УЕБ също работят по една от задачите, зададени с програми MS Paint, Word, PowerPoint.

Екипи – всеки член на екип работи самостоятелно върху състезателната задача. Съхранява файла със своето име по указания начин. Всички членове на екипа качват своите индивидуални задачи в папката на екипа!!!

Примерна състезателна задача: Създай герой, като използваш предложените фигури; Форматирай текста, като спазваш указанията…

ВАЖНИ ДАТИ

28 април 2022 г. – краен срок за регистрация на участниците 1-9 клас.

14 май 2022 г. – краен срок за подаване на проекти по една от посочените теми и видеото за защита на проекта (ще получите индивидуална връзка, на която да качите своя проект).

14-16 май 2022 г., 9:00 – 11:00 ИЛИ 14:00 – 16:00 часа – работа по състезателна задача

ГАЛЕРИЯ

За създаване на своите проекти участниците използват изображения, които не са обект на авторско право, и са споделени в интернет или създадени от тях.

ТАКСА

ГРУПА А – освободени от такса

ГРУПА В – 12,00 лева

ГРУПА С – 12,00 лева

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА:

Титуляр на сметката: СНЦ „Образование и технологии“

Банка: Прокредит Банк
IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817
BIC на банката получател: PRCBBGSF
Основание за превода: IT Знайко, име на участник, град, училище, клас 

При заплащане за група ученици

Основание за превода: IT Знайко, име на учител, град, училище

ТЕМИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти100
Композиция и дизайн200
Завършеност100
Техническа сложност100
Цялостно въздействие300
Оригиналност200

Критерии за оценка:

5. – 9. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Структура на крайния продукт100
Композиция и дизайн200
Завършеност100
Техническа сложност100
Цялостно въздействие300
Оригиналност200
Go to Top