НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2021-2022

……..

ВАЖНО!!!

Грамотите на класираните ученици ще бъдат изпратени до адреса на Вашата институция. Ще бъдат при Вас до края на месец юни.

……..

СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ можете да изтеглите от:

1 КЛАС – ТУК

2 КЛАС – ТУК

3 КЛАС – ТУК

4 КЛАС – ТУК

5 КЛАС – ТУК

6 КЛАС – ТУК

7 КЛАС – ТУК

8 КЛАС – ТУК

9 КЛАС – ТУК

….

РЕЗУЛТАТИ

ПЪРВИ КЛАС – ТУК

ВТОРИ КЛАС – ТУК

ТРЕТИ КЛАС ИТ – ТУК

ТРЕТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

ЧЕТВЪРТИ КЛАС ИТ – ТУК

ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

ПЕТИ КЛАС ИТ – ТУК

ПЕТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

ПЕТИ КЛАС УЕБ – ТУК

ПЕТИ КЛАС ЕКИП – ТУК

ШЕСТИ КЛАС ИТ – ТУК

ШЕСТИ КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

ШЕСТИ КЛАС УЕБ – ТУК

ШЕСТИ КЛАС ЕКИП – ТУК

СЕДМИ КЛАС ИТ – ТУК

СЕДМИ КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

СЕДМИ КЛАС УЕБ – ТУК

СЕДМИ КЛАС ЕКИП – ТУК

ОСМИ КЛАС ИТ – ТУК

ОСМИ КЛАС ПРОГРАМИСТ – ТУК

ОСМИ КЛАС УЕБ – ТУК

ОСМИ КЛАС ЕКИП – ТУК

ДЕВЕТИ КЛАС ИТ – ТУК

ДЕВЕТИ КЛАС УЕБ – ТУК

ДЕВЕТИ КЛАС ЕКИП – ТУК

…….

Индивидуалните кодовете на участниците можете да видите – ТУК

ВАЖНО!!! Проверете списъка с кодовете на учениците, които ще се състезават в НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022. Ако някъде има разминаване между имената, класовете, в които учат учениците или в категорията, в коятo ще се състезават, свържете се с нас на e-mail dgklaz@dgklaz.net.

…..

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Националният кръг ще се проведе електронно.

В Националния кръг имат право да участват само ученици, които са участвали на Областен кръг 2022 и са класирани в една от групите А, В, С.

За всеки участник е необходимо да се направи регистрация до 28 април 2022 г. – ТУК

Във формата за регистрация, в полето “бележки”, е необходимо да запишете избраните от Вас дата и час за провеждане на националния кръг.

За работа по състезателната задача на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022 може да изберете от следните дата и час:

 • 14.05.2022 г. – 09:00-11:00 часа
 • 14.05.2022 г. – 14:00-16:00 часа
 • 15.05.2022 г. – 09:00-11:00 часа
 • 15.05.2022 г. – 14:00-16:00 часа
 • 16.05.2022 г. – 09:00-11:00 часа
 • 16.05.2022 г. – 14:00-16:00 часа

Участието в Национален кръг 2022 се изразява в следните дейности:

 • подаване на проект по тема (до 14 май 2022 г.)
 • създаване на задача за определено време – 120 мин. (на 14-16 май 2022 г.)
 • защита на проект – заснето кратко видео, с което учениците да представят и защитят своята работа, предава се заедно с проекта ( до 14 май 2022 г.)

След направената регистрация, на посочения за контакт електронен адрес, преди 14 май 2022 г., ще бъде изпратена задача, която е предвидена за състезателния ден, както и указания за подаване на проекта.

В своята индивидуална папка всеки участник трябва да качи:

 • Визитка – файл, предоставен от организаторите и попълнен от участника (или родител/учител).
 • Проект по избрана тема от предоставените (Ако файловете са повече от един, се прави архив). Проектът се именува с латински букви, напр. PR_IvanIvanov_Burgas8.
 • Защита на проект – заснето кратко видео, с което учениците да представят своята работа по проекта, да разкажат за мотивацията за избор на темата, за програмата, с която са работили, за инструментите в програмата, които са използвали, интересна част от проекта, на която да обърнат по-специално внимание и т.н. (за всички ученици 1.-9. клас).
 • Състезателна задача, именувана с латински букви, напр. SZ_IvanIvanov_Burgas8.

Състезателната задача има за цел да се проверят уменията на учениците за работа с определени програми, като се спазва един и същ диапазон от време за участниците. Всеки участник ще получи задачата преди 14 май, а в 8:50 часа на 14,15 или 16 май 2022 г. ще получи парола, с която да стартира файла.

Учениците 3.-9. клас избират само една от програмите и изпълняват само задачата към нея. Задачите се реализират с програми MS Paint, Word, PowerPoint. Учениците от 1. и 2. клас работят по състезателната задача, която се реализира с програмата МS Paint.

Учениците, които се състезават в категория Програмист или УЕБ също работят по една от задачите, зададени с програми MS Paint, Word, PowerPoint.

Екипи – всеки член на екип работи самостоятелно върху състезателната задача. Съхранява файла със своето име по указания начин. Всички членове на екипа качват своите индивидуални задачи в папката на екипа!!!

Примерна състезателна задача: Създай герой, като използваш предложените фигури; Форматирай текста, като спазваш указанията…

ВАЖНИ ДАТИ

28 април 2022 г. – краен срок за регистрация на участниците 1-9 клас.

14 май 2022 г. – краен срок за подаване на проекти по една от посочените теми и видеото за защита на проекта (ще получите индивидуална връзка, на която да качите своя проект).

14-16 май 2022 г., 9:00 – 11:00 ИЛИ 14:00 – 16:00 часа – работа по състезателна задача

ГАЛЕРИЯ

За създаване на своите проекти участниците използват изображения, които не са обект на авторско право, и са споделени в интернет или създадени от тях.

ТАКСА

ГРУПА А – освободени от такса

ГРУПА В – 12,00 лева

ГРУПА С – 12,00 лева

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА:

Титуляр на сметката: СНЦ „Образование и технологии“

Банка: Прокредит Банк
IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817
BIC на банката получател: PRCBBGSF
Основание за превода: IT Знайко, име на участник, град, училище, клас 

При заплащане за група ученици

Основание за превода: IT Знайко, име на учител, град, училище

ТЕМИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. – 4. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Добре изразени обекти100
Композиция и дизайн200
Завършеност100
Техническа сложност100
Цялостно въздействие300
Оригиналност200

Критерии за оценка:

5. – 9. клас

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.

Структура на крайния продукт100
Композиция и дизайн200
Завършеност100
Техническа сложност100
Цялостно въздействие300
Оригиналност200
Go to Top